Helenelund under uppsikt efter rånen

Efter de uppmärksammade rånen mot tre barn i Helenelund var polisen på plats för att skapa trygghet i området.

– Vi vill visa att vi finns, säger Curt Anlund på närpolisen.

Förra torsdagen rånades tre barn på sina mobiltelefoner i centrala Helenelund. Den yngsta pojken var bara sju år gammal.

Händelserna har fått många att reagera, och förra veckan var närpolisen i Helenelund för att skapa en tryggare stämning i stadsdelen.

– Vi har varit på Helenelundsskolan och pratat med både elever, fritidsledare och skolledningen om det som hände, säger Curt Anlund på närpolisen.

Många vittnar om att det har varit oroligt den senaste tiden.

– När vi pratar med affärs­idkarna i centrum har det kommit fram att det är ­stökigt på kvällarna. De ­menar att folk nästan är rädda att gå in i butikerna. Äldre ungdomar med lite attityd gör att centrum­området upplevs som otryggt. Helenelund är lite av en hot spot just nu. Tidigare var det Edsberg, säger Curt Anlund.

Som ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna kommun ser Magnus Ramstrand (KD) allvarligt på händelserna.

– Det skapar en otrygg känsla. Helenelund är ett område som vi har under uppsikt.

Samtidigt framhåller Magnus Ramstrand att kommunens senaste trygghetsmätning från i ­våras visar att den upplevda tryggheten har förbättrats dramatiskt de senaste åren – i alla delar av kommunen.

– Det visar att det förebyggande arbetet vi hela tiden gör har haft effekt.

Ett återkommande tema när det handlar om sociala problem och kriminalitet bland unga är saker att göra och platsar att vistas på, speciellt för de som fyllt 16 år och inte tillhör målgruppen för de fritidsgårdar som finns på skolorna.

– Vi har satsat stora resurser på Satelliten som är ett kommungemensamt ställe för ungdomar 16 år och uppåt. I dagsläget har vi i kommunen därför inga planer på att öppna andra lokaler i de olika kommundelarna. Men kan vi få till ett samarbete med föreningslivet är jag öppen för en dialog.

Vill man se fler fritidsgårdar behövs det initiativ från föreningar, säger Magnus Ramstrand.

– Samarbetet mellan Kummelby kyrka och Somaliska föreningen i Helenelund är ett första embryo till verksamhet, säger han.

Samtidigt kan kommunen och polisen inte lösa alla problem, menar Curt Anlund.

– Det finns även ett föräldraansvar. Föräldrar måste själva ta ett ansvar för sina ungdomar, säger han.