Ska du elda i helgen? – tänk på detta

Bränn lite i taget – då blir värmen inte så hög och spridningsrisken minskar.
Bränn lite i taget – då blir värmen inte så hög och spridningsrisken minskar.
Långhelg innebär trädgårdsarbete för många. Denna veckan och nästa är det också helt okej att elda grenar och ris på tomten.
Tänk bara på säkerheten!

Under två veckor på våren, vecka 17 och 18, och två på hösten är det tillåtet att elda grenar och trädgårdsavfall på tomten eller kolonilotten.

Eldning sker dock alltid på egen risk. Kolla även gärna med Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på 08-454 83 39, för att se att de inte utfärdat eldningsförbud, vilket de kan göra om det blir för torrt i marken.

Sundbyberg stad har listat en rad tips för att elda säkrare:

 • All eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor är förbjuden.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning i närheten – slang med påkopplat vatten, spade, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn och ha mobilen nära så att du kan larma i fall det behövs.
 • Elda minst tio meter från byggnader.
 • Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar – de kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras.
 • Bränn lite i taget – då blir värmen inte så hög och spridningsrisken minskar.
 • Bevaka elden så länge det finns risk att den kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar.
 • Häll vatten på askhögen och kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.