Hellasgården får kritik för städning

Vid en kontroll på Hellasgården hittade kommunens miljöenhet bland annat smutsiga golvfogar i allmänhetens duschutrymmen.
Vid en kontroll på Hellasgården hittade kommunens miljöenhet bland annat smutsiga golvfogar i allmänhetens duschutrymmen.
Smutsiga golvfogar. Spruckna kakelplattor. En trasig bastulav.

Miljöenheten i Nacka kommun har slagit ner på städningen i Hellasgården bastur och duschutrymmen.

Miljöenheten besökte på morgonen den 19 februari duscharna och de båda basturna på Hellasgården, tillsammans med en företrädare för Hellasgården.

Brister som uppmärksammades var smutsiga fogar i duschutrymmena, smutsiga golvfogar på toaletterna, spruckna kackelplattor i duscharna, kakelplattor som saknades, och en trasig bastulav i damernas bastu.

Miljöenheten skriver i sitt beslut att fogarna i duscharna kontinuerligt behöver hållas rena med särskilda fogborstar och särskilt impregneringsmedel.

Mikael Nyberg på Hellasgården välkomnar att kontroller görs. Enligt Mikael Nyberg städas basturna ordentligt en gång per dag. Enligt Nyberg har städningen nu åtgärdats och de övriga bristerna kommer att åtgärdas under mars månad.

Hellasgården får ett årligt driftbidrag på 500 000 kronor av Stockholm stad, pengar som ska räcka till skötseln av hela gården. Enligt Thomas Wiklund, enhetschef vid Stockholm stad idrottsförvaltning, har Stockholm stad med anledning av den här anmälan beslutat att se över vilket ansvar garantföreningen respektive Stockholm stad har när det gäller Hellasgården.