ANNONS

Helldén avslår hastighetshöjning utanför förskolor

Daniel Helldén avslår hastighetshöjning utanför förskolor, föreslaget av Trafikkontoret.
Daniel Helldén avslår hastighetshöjning utanför förskolor, föreslaget av Trafikkontoret.
Sammanlagt 30 gator i Farsta föreslås få nya hastighetsgränser av Trafikkontoret. Den grönblåa majoriteten kommer däremot inte att gå med på förslaget fullt ut.
– Trafikkontoret gör bedömning att det går att ha 40 km/tim utanför förskolor, vi delar inte den bilden, säger Trafikborgarråd Daniel Helldén (Mp).
ANNONS

Om drygt två veckor väntas trafiknämnden fatta beslut om hastighetsändringar på flera gator i Stockholm, föreslaget av Trafikkontoret. Den grönblåa majoriteten kommer inte att gå med på samtliga punkter i förslaget.

Trafikkontoret har bett att trafiknämnden ska godkänna undantag gällande principen om att det ska vara 30 km/tim vid skolor och förskolor. Den grönblåa majoriteten planerar att avslå detta helt gällande Farsta.

– Trafikkontoret gör bedömning att det går att ha 40 km/tim utanför vissa förskolor, vi delar inte den bilden, säger Trafikborgarråd Daniel Helldén (Mp).

Kräver vägseparerare

Daniel Helldén menar att de kommer att kräva en skiljebarriär mellan bil- och cykelväg på alla vägar där hastigheten överstiger 30 km/tim.

– Hastighetshöjningar är beroende av säkerhetsarbetet som behövs på plats. På vägar där hastigheten överskrider 30 km/tim kommer vi vilja se en vägseparerare för att godkänna hastighetshöjningar, säger Daniel Helldén (Mp). 

Den grönblåa majoriteten kommer även att säga nej till det förslag om hastighetshöjning för en del av Gamla Tyresövägen, söder om Vinthundsvägen där det föreslagits 60 km/tim. 

– Det känns inte motiverat på den delen av Gamla Tyresövägen, säger Daniel Helldén (Mp).

Ändringar sker omgående

På de vägar där inget säkerhetsarbete behövs kommer hastighetsändringar påbörjas så fort beslut fattas hos trafiknämnden.

– Det har varit en lång process och vi är glada över att komma igång nu, säger Daniel Helldén.

ANNONS