ANNONS

Helldéns önskelista: Så ska staden få ordning på elsparkcyklarna

Daniel Helldén politiker i Stockholm, Miljöpartiet. Fotad på Drottninggatans gågata.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén vill att kommunerna ges mer möjligheter att själva kunna reglera reglerna för elsparkcyklarna.
Trafikförordningen måste förändras, och det skyndsamt enligt Daniel Helldén (MP).
Kommunerna måste själva kunna reglera elsparkcyklarna menar trafikborgarrådet.
ANNONS

Elsparkcyklarna är en vattendelare i Stockholm såväl som i andra storstäder i landet – man antingen hatar eller älskar dem.

Under det senaste halvåret har elsparkcyklarna varit ett hett samtalsämne, framför allt när det kommer till parkering och olyckor. I slutet av augusti satte polisen ner foten och lovade extra kontroller av elsparkcyklisterna.

Egna regler i kommunerna

I DN Debatt i dag, tisdag, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén att problemet med elsparkcyklarna är att de regleras av trafikförordningen på fel sätt och att det är de kommersiella aktörerna som har makten. Han menar att kommunerna själva måste få möjligheten att själva sätta reglerna för dem.

 – Regeringen bör ge kommuner utökade möjligheter att reglera trafiken och skapa ordning och reda i gaturummet. Det gäller i synnerhet elsparkcyklarna, som vuxit i antal och nyttjas flitigt samtidigt som de skapat utmaningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i ett pressmeddelande.

Säker på att acceptansen för elsparkcyklarna bland de som inte själva använder dessa skulle öka med tydligare regler

Daniel Helldén, trafikborgarråd

Elsparkcyklar omhändertas av staden

Som en sak av flera, menar trafikborgarrådet, kan kommuner i dag inte införa parkeringsförbud för enbart elsparkcyklar eftersom att de i lagstiftningen definieras som cyklar och därmed omfattas av andra regler.

 – Redan för två veckor sedan meddelade vi elsparkcykelbolagen att vi också kommer att testa att låta staden omhänderta felparkerade elsparkcyklar under hösten, säger Daniel Helldén.

ANNONS

Hädan efter kommer staden därför att forsla bort hindrande elsparkcyklar, som aktörerna sedan kan få lösas ut för 500 kronor. Något som redan görs i Malmö och Stockholm direkt rapporterat om.

Det är något som Socialdemokraterna i Stockholm redan tidigare har krävt av staden.

 – Möjligheten finns inom ramen för ordningslagen. Den analysen gör stadens egna jurister liksom Transportstyrelsen men även landets främsta experter på ordningslagen som vi har frågat.  Alla menar att utplacering av elsparkcyklar är tillståndspliktigt. Det är polisen som formellt beslutar om upplåtelse på allmän plats och hade staden från början haft en bättre dialog med polisen så hade man kunnat agera kraftfullt för länge sedan, säger oppositionsrådet  Jan Valeskog.

Fakta

Helldéns önskelista

1. Lagen om vägtrafikdefinitioner måste ändras. Elsparkcyklar måste definieras som ett eget fordonslag – inte en cykel.

2. Trafikförordningen reglerar även att eldrivna fordon utan trampor, som elsparkcyklar, ska räknas som gående när de framförs i gångfart. Regeln skapar konflikter mellan gående och elsparkcyklister i och med att staden inte kan hänvisa elsparkcyklarna till cykelbanan. Det måste ändras.

3. Vid sidan av ändringar av lagstiftningen för att möjliggöra lokala parkeringsförbud och begränsa möjligheten att köra på trottoarer borde regeringen göra det möjligt för kommuner att kräva tillstånd av kommersiella aktörer. I dag är det inte möjligt i Sverige eftersom att elsparkcyklarna ses som cyklar.

4. Kommunala parkeringsvakter borde inte enbart få övervaka och bötfälla parkering utan även ges mandat att övervaka andra brott i trafiken oavsett trafikslag. Detta för att underlätta polisens arbete som just gått ut med att de kommer att göra fler kontroller av elsparkcyklar.


Högre acceptans med tydliga regler

Nu lyfter Daniel Helldén en rad förslag på hur lagstiftningen och trafikförordningen skulle kunna ändras och hoppas att infrastrukturminister Tomas Eneroth genomför dessa skyndsamt.

 – Jag är säker på att acceptansen för elsparkcyklarna bland de som inte själva använder dessa skulle öka med tydligare regleringar. Någon form av licenssystem eller tillståndsplikt skulle göra så att Stockholm kan ställa tydliga krav på bolagen, till exempel gällande hur de tar ansvar för felparkerade elsparkcyklar, säger trafikborgarråd.