ANNONS

Akut läge på Helleborusskolan – kommunen ser över tilläggsbelopp

Helleborus skola Åkersberga
Johan Danielsson, rektor på Helleborusskolan, tycker kommunen skulle informerat innan den drastiska sänkningen av tilläggsbeloppen.
Efter omfattande kritik ska Österåkers kommun se över sin hantering av elever med behov av särskilt stöd.
– Det är bråttom om vi ska klara oss genom krisen, säger Johan Danielsson, rektor på Helleborusskolan i Åkersberga.
– Vi saknar fortfarande 4,5 miljoner kronor det här läsåret.
ANNONS

Det är barnen det handlar om.

Barn i Österåker som har skolplikt och som har rätt till likvärdig utbildning efter sina förutsättningar. Det är Johan Danielsson, rektor på resursskolan Helleborus i Åkersberga, noga med att lyfta fram.

Det är mycket oro bland våra elever

Johan Danielsson, rektor

Kommunens besked att 113 av 115 barn på skolan fått avslag eller sänkt stöd kom som en fullständig överraskning för skolan och innebar, enligt honom, att skolans intäkter plötsligt minskades med i snitt 25 procent per elev.

– Det fick vi pussla ihop själva när vi gick igenom alla ansökningar.

Helleborus skola Åkersberga

Helleborusskolan har funnits i Åkersberga sedan 2017 och är specialiserade på normalbegåvade elever med diagnoser inom neuropsykiatri (NPF), exempelvis autism.

– Nu är skadan redan skedd. Det är mycket oro bland våra elever. De flesta är gamla nog att också förstå att vi vuxna är oroliga över kvalitén och skolans fortlevnad.

– Sedan är även föräldrarna jätteoroliga. Det är hela familjer som drabbas, säger han.

ANNONS

Bråttom att hitta lösning

I onsdags kom beskedet att kommunen backar och ser över tilläggsbeloppen för särskilt stöd till elever. På lång sikt är det bra, men på kort sikt är det inte tillräckligt, säger Johan Danielsson och uppger att skolan ligger 4,5 miljoner kronor back.

– Det säger sig självt att det inte är ett bra läge när man plötsligt tappar 25 procent i intäkter per elev, säger han.

– Det är bråttom med en lösning så att Helleborus klarar sig genom krisen. Helst skulle vi haft en lösning redan i går.

Kommunen ska se över tilläggsbelopp

Enligt kommunen ska Österåkers kommunstyrelse se över tilläggsbeloppen för resursskolor, ”bland annat utifrån statliga utredningar av lämpliga modeller”.

På torsdag nästa vecka (28/11) ska skolledningen träffa representanter från kommunen för att se om man kan hitta en lösning.

Både partier i den styrande alliansen och oppositionen i Österåker har begärt att stödet till eleverna höjs.

Kommunen drog in stöd till utsatta elever. Skolan: ”Vi är lurade”

ANNONS