Helt ny stadsdel kan växa fram i Rotebro

Sollentuna och ­Väsby slår ihop sina påsar för att bygga en helt ny stadsdel.

Efter att planerna nyligen presenterats på en fastighetsmässa slåss nu byggherrarna om marken.

Det har gått över 25 år sedan de första planerna skissades vid ritbordet. Men det är först nu som en ny stadsdel i Rotebro och Älvsundadalen börjar ta form.

Sollentuna och Väsby kommun har gått samman och presenterade nyligen sina gemensamma planer för intresserade på fastighetsmässan i Cannes.

– Det här är ett unikt koncept och vi kan redan nu visa upp våra planer och visioner för framtiden, säger Thomas Ardenfors (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna.

Många byggbolag har redan hört av sig – och många vill bygga bostäder.

– Vår region är otroligt attraktiv och vi vill ta vårt ansvar för bostadsbyggandet. I det har vi hittat Sollentuna väldigt väl i samarbetet. Det är spännande och utvecklande att kunna bygga över kommungränsen, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Den nya stadsdelen kommer att sträcka sig från nuvarande Rotebro och in i Väsby och Älvsundadalen. Och det är inget litet område – större än Gamla stan.

På Väsbysidan är området mer eller mindre obebyggt, medan det i Rotebro framför allt handlar om att förtäta.

– Vi vill skapa mer av en kvartersstruktur med ett uttalat gatunät. Vi tittar också på möjligheten att låta bebyggelsen gå ner till vattnet, säger Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun.

Enligt kommunens översiktsplan ska området vara anpassat för gång- och cykel­trafikanter i första hand. Den nya stadsdelen ska uppfattas som sammanhållen, utan barriärer mellan kommunerna.

Men än är det långt kvar – kanske 30 år.

– På sikt kanske hela området kommer att motsvara ett par Väsjö-områden, även om omvandlingen mer kommer att likna den som skett i centrala Sollentuna eller Häggvik, säger Ander Hallmén.

Fakta

Första skissen presenterades redan 1988

1988 lades ett förslag om att bygga 800 lägenheter och 120 000 kvadrat­meter verksamhetslokaler i Älvsundadalen.

Efter flera turer under tidigt 2000-tal inledde Sollentuna och Väsby ett samarbete 2013.

Våren 2014 hölls en medborgardialog i respektive kommun för att samla in kommuninvånarnas önskemål.

I höst kommer en gemensam vision för området att presenteras.

Tanken är att skapa en ”hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel bortom år 2030”.