hem för studenter överklagas

Sundby Detaljplanen till de planerade student­bostäderna vid Sundby har överklagats till länsstyrelsen.

Den klagande menar att för många bostäder kommer att pressas in på för liten yta, vilket kommer att förändra villaområdet till ett flerbostadshusområde.

I överklagandet skriver personen också att de höga husen kommer att leda till ökat trafikbuller ut med Dagsverkgsvägen.

Detaljplanen föreslår att cirka 1 100 studentlägenheter ska byggas mellan Mälarbanan och Bromstensvägen.