Hembygdsförening fyller 90 år

DJURSHOLM Hembygdföreningen Samfundet Djursholms Forntid och Framtid firade i slutet av november 90-årsjubileum med en fest på Djursholms slott. I samband med festen presenterades en jubileumsbok som är nummer 34 i hembygdsföreningens skriftserie där många av artiklarna är en värdefull källa för framtida forskning.

Samfundet Djursholms Forntid och Framtid bildades hösten 1923 på inrådan av Djursholms stadsfullmäktige. Ändamålet var att samfundet skulle verka för insamlandet och bevarandet av de historiska minnena i Djursholm samt värna kulturen till förmån för framtida utveckling.