Hembygdsföreningen kan inte betala hyran

Lidingö hembygdsförenings ekonomi är i kris.

Föreningen ansökte om 60 000 kronor extra till hyran men kultur- och fritidsnämnden beviljar bara 15 000 kronor.

Hembygdsföreningen har under flera år haft problem med att få ekonomin att gå ihop. Förutom kommunens bidrag så kommer intäkterna främst från medlemsavgifter men man får även in pengar från entréavgifter på Lidingö museum, marknader, bokförsäljning och gåvor.

– Vi har en mycket hög hyra och summan vi får i bidrag har inte räknats upp på väldigt länge. Det här är en jättefråga för oss och just nu vet vi inte hur vi ska få ihop pengar till hyran, säger föreningens ordförande Jan-Erik Österström.

För närvarande räknar föreningen med ett underskott på över 100 000 kronor. Förutom hyran har man också utgifter för lönen till den person som är anställd vid museet.

– Kommuner hanterarhembygdsföreningar väldigt olika. Många tror att Lidingö museum är kommunalt, men det är faktiskt vi som driver det och man kan tycka att bidraget borde öka på grund av allt vi gör för Lidingö, säger Jan-Erik Österström.

På museet tar föreningen bland annat emot skolklasser och berättar om öns kultur och historia. Verksamheten bygger mycket på frivilligarbete.

Men kultur- och fritidsnämnden menar att det inte finns mer pengar.

– De gör en bra insats men vi har inte utrymme att ge dem mer än så här. Vad gäller hyran är det inte vi som bestämmer den, säger nämndens ordförande Hans Barje (M).

Fastigheten har värderats och hyrs ut för marknadshyra av kommunala tomtbolaget. Kommunen bidrar årligen med 111 000 kronor för lokalhyran och 44 000 kronor till verksamheten. Efter höjningen landar bidraget på 155 000 kronor. Det räcker inte, menar föreningen.

– I andra kommuner betalar hembygdsföreningar bara en symbolisk summa. Vår verksamhet går med förlust och vi tycker att det är rimligt att öka bidraget med 60 000 kronor. Vi kommer att fortsätta att begära mer i bidrag, säger för­eningens skattmästare Britta Ekström.

Fakta

Arrangerar höstmarknad och Bellmandag

Lidingö hembygdsförening har funnits sedan 1931 och har i dag omkring 2 000 medlemmar.

Lidingö museum öppnade 1998 och ligger i villa Fornboda, nära Lidingö centrum.

I museet pågår olika utställningar, bland annat en fotoutställning som visar de senaste 100 årens utveckling på ön.

Föreningen anordnar de återkommande evenemangen Elfviksgårds­dagen, höstmarknaden och Bellmandagen.