Hemglass jingel inget miljöbrott

Företaget Hemglass får fortsätta spela sin melodislinga. Det beslutade mark- och miljödomstolen.

Jingeln anses nämligen inte vara störande.

Runt 150 gånger ljuder Hemglassbilens lockrop på Skarpö och Rindö en vanlig fredagskväll. För mycket ansåg en Rindöbo i 60-årsåldern som bedrivit en envis kamp för att tysta reklamen.

Men i mark- och miljödomstolen förlorade mannen mot glassföretaget, som ägs av världsomspännade livmedelsbjässen Nestlé. Mark- och miljödomstolen gjorde samma bedömning som länstyrelsen och ansåg inte att melodin är en olägenhet enligt miljöbalken.

Tidigare, 2009, beslutade Södra Rolagens miljö-och hälsoskyddsnämnd annorlunda, efter flera klagomål från boende i Täby och Vaxholm.

Då förbjöds Hemglassbilarna att spela melodin oftare än en gång per försäljningsstopp då bilarna åkte sina rundor i Vaxholm, Täby och Danderyd. Dessutom skulle företaget självt dokumentera turerna så att det efteråt skulle gå att kontrollera att man följt påbudet.

Men hos länsstyrelsen lyckades Hemglass jurister övertyga myndigheten att företagets trudelutt inte skulle betraktas som olägenhet enligt miljöbalken.

Man hänvisade också till en rad domar i andra delar av landet där Hemglass fått rätt och signalen inte ansetts vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Rindöbon överklagade till mark- och miljödomstolen och menade att länsstyrelsen lutat sig mot gammal praxis. Enligt honom spelar bilarna sin melodi 4 000 gånger runt Skarpö och Rindö under ett normalt sommarhalvår, vilket påverkar hans möjlighet till rekreation och vila.

Det ansåg inte domstolen var tillräckligt för att stoppa eller dämpa glassbilarna.

Fakta

Glassjingeln

Skrevs av Robert Sund, kompositör och ledare för Orphei Drängar.

Är registrerad som varumärke, påminner om Helan och Halvans signatur.

Ersatte på 1970-talet en slags vällingklocka på Hemglass bilar.

Hemglass ägs sedan 2002 av Nestlé.

Källa: Wikipedia, Hemglass