Hemlig lista på 60 obebyggda tomter

Huddinge kommun ska för första gången på flera år sälja flera småhustomter.

Det finns drygt 60 tomter, men chefen för exploaterings­avdelningen har valt att inte informera politikerna om projektet.

En inventering som mark- och exploateringskontoret gjort visar att Huddinge kommun äger drygt 60 obebyggda småhustomter.

Somliga har varit i kommunens ägo i många år, som till exempel den som köptes redan 1928. Andra har blivit över när intilliggande tomter har exploaterats.

Någon kommunal tomtkö finns inte i Huddinge, men intresset för att köpa en tomt är stort. Kommunen har inte sålt några enstaka tomter på flera år, men nu kan det återigen bli aktuellt. Mäklare har just anlitats för försäljning av ett antal enstaka tomter.

– Det handlar om ett tiotal tomter som vi hoppas kunna sälja inom något år, säger Charlotta Thureson-Giberg, som är chef för mark- och exploateringskontoret.

Projektet att sälja kommunens obebyggda tomter har hållits hemligt. Charlotta Thureson-Giberg säger att hon har en lista på 50–60 fastigheter, men vägrar lämna ut den.

Hon hänvisar också till kommunstyrelsens delegationsordning som ger henne rätt att själv sälja så länge objektet inte kostar mer än 4 miljoner kronor.

Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Tomas Hansson (KD), har inte informerats om försäljningsprojektet och blir överraskad när Lokaltidningen Mitt i berättar om det.

Efter att tagit reda på mer välkomnar han initiativet, men säger att det hade varit bra att ha fått information tidigare.

– Det finns ingen anledning för oss att peta i detaljer, det finns en delegationsordning, och ser man till den totala exploateringsbudgeten är detta ändå en mindre del, säger Tomas Hansson.

Tomas Hansson tycker att det är bra att det handlats upp en mäklare som ska sälja tomterna.

– Vi har en markstrategi som säger att vi ska sälja till marknadspris så det är helt riktigt att det går till en mäklare, säger han.

Fakta

Här finns sex av tomterna

Bertils väg 6,Flemingsberg.

Kristinavägen 4 B, Flemingsberg.

Furuhöjdsvägen 4 A, Vistaberg.

Marvedsvägen 23, Snättringe.

Spadervägen 26, Trångsund.

Hageby allé 13, Vistaberg.

Källa: Huddinge kommun