Hemliga spåret kan bli ny t-linje

En tunnelbaneräls finns färdigbyggd under Hjulsta – och den leder mot Barkarby.

Rälsen kan enligt ett nytt förslag som landstinget tittar på användas för att knyta ihop stadsdelar och på sikt även bidra till fler bostäder.

I dag sträcker sig en halv kilometer lång tågräls under Hjulsta. Den går från tunnelbanestationen ut på ett fält vid Bergslagsvägen i riktning mot Barkarby. Rälsen slutar bakom en betongvägg i markhöjd med portar ut ur berget.

Därifrån återstår cirka en kilometer till Barkarby. Där vill bostadsbolaget Einar Mattson att man bygger en tunnelbana i ytläge fram till Barkarby, som också knyter ihop den med den andra blå linjen i Akalla.

– Vi tror att det skulle gynna Hjulstaborna och hela Järva. Det skulle knyta ihop hela området i ett och samma kollektivtrafiksystem och göra det lättare att ta sig till Barkarby, säger Ewelina Tokarczyk Holm, pressansvarig på Einar Mattsson.

Det finns också långsiktiga förhoppningar.

– Skulle förslaget gå igenom skulle det kunna bidra till ytterligare en tunnelbaneuppgång i Hjulsta och öka möjligheten att bygga fler bostäder i Hjulsta i framtiden, säger Björn Ristborg Schenholm, uppdragsansvarig på Einar Mattsson.

I nuvarande planer på att bygga ut tunnelbanenätet, som presenterades av alliansen i november, ingår bygget av en depå i Nacka. I förslaget från bostadsbolaget vill man i stället bygga depån mellan Hjulsta och Barkarby och på så sätt frigöra 15 000 kvadratmeter mark i Nacka, som då skulle kunna användas för bostäder. En depå vid Hjulsta skulle också bidra till ett 50-tal arbetstillfällen i Järva, enligt förslaget.

Förslaget har bland annat presenterats för Stockholms stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Stockholms läns landsting.

– Överlag har vi fått en positiv respons, och förhoppningen är att idén kommer med i nuvarande planer på att bygga ut tunnelbanenätet, säger Ewelina Tokarczyk Holm.

Det nya förslaget om att bygga ut rälsen från Hjulsta via Barkarby och knyta ihop med Akalla beräknas kosta 3,6 miljarder kronor.

– Vi ser positivt på alla de intressanta förslag som kommer in angående tunnelbanans utbyggnad och vår trafikförvaltning tittar närmare på detta förslag, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

Hjulstas ”hemliga” tågräls har funnits där sedan tunnelbanan till Hjulsta byggdes 1975 och ska enligt SL ha använts som vänd- och uppställningsplats för tågen.

Redan i valet 2010 drev Socialdemokraterna frågan om att bygga ut blåa linjen från Hjulsta till Barkarby.

– Både Hjulsta och Akalla har bra förutsättningar för utbyggnad, sen måste en studie visa vilket förslag som är smartast att börja med. Det senaste förslaget är jättespännande, särskilt eftersom det tar upp depåfrågan som är helt avgörande, säger Erika Ullberg (S), trafikoppositionslandstingsråd.

Ett förslag har tagits fram om att öppna portarna till Hjulstas okända tågräls och förlänga den till Barkarby och sedan knyta ihop den med Akalla.