Hemlös har rätt till tältbidrag

Den hemlöse mannen fick rätt.

Förvaltningsrätten slår fast att kommunen ska ge honom bidrag för att bo i tält.

Men domen kommer att överklagas.

Hemlösa ska inte behöva tälta på vintern, anser kommunen. Därför fick inte den hemlöse mannen det bidrag på 10 000 kronor till tält, sovsäck, liggunderlag och ryggsäck som han ansökt om. I stället tyckte kommunen att mannen skulle tacka ja till att bo på något av de boenden för hemlösa som han blivit erbjuden.

Men det ville inte mannen. Han överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav honom rätt.

Då blev Sollentuna kommun tvungen att betala ut pengarna, vilket också skett. Samtidigt ska kommunen överklaga domen till kammarrätten.

– Det är första gången, vad jag vet, som någon ansökt om bistånd för att bo i tält. Vi vill överklaga för att få en prejudicerande dom, säger Lotta Erlandsson, chef för enheten som har hand om ekonomiskt bistånd i Sollentuna.

Till skillnad från förvaltningsrätten, som ansåg att mannen inte skulle lida av att bo i tält, tycker inte kommunen att tält är ett bra boende.

– Man ska inte behöva bo ute. Jag har svårt att det är en skälig levnadsnivå.

Connie don Marco är medlem i föreningen Musketörerna som sammanför hemlösa i Sollentuna.

Hon berättar att hon känner till flera hemlösa som tältade i Sollentuna i vintras. Hennes erfarenhet är att hemlösa ibland hellre tältar än bor på ett boende eller härbärge.

– Att bo på olika boenden kan vara jobbigt. Man har ingen integritet, kan dela kök med 17 personer. En del orkar inte det, eller missbrukar. Då väljer en del andra boenden, säger hon.

Fakta

783 får bistånd

Förra året fick 783 hushåll ekonomiskt bistånd i Sollentuna. 146 hushåll fick avslag på hela ansökan om bistånd.

2011 avgjordes 104 av 110 överklagande ärenden i förvaltningsrätten till kommunens fördel, när en privatperson överklagat nekat bistånd.

Källa: Sollentuna kommun, förvaltningsrätten.