Hemlösa använder bilar som förråd

FRESCATI Sex skrotfärdiga bilar står sedan en längre tid vid Universitetets parkering söder om campus.

Bilarna ska enligt polisen vara fulla av kläder, filtar och andra prylar och används som förråd. De som använder bilarna använder, enligt polisen, Universitetets lokaler för att tvätta sig.

Fastighetsägarna försöker nu få bort bilarna med hjälp av Kronofogden. Men det går trögt eftersom bilarnas faktiska ägare inte är skrivna i Sverige och därför inte går att kontakta.

Och polisen får enligt lagen inte flytta bilarna eftersom det är ägarens uppgift.