Hemlösa får gratis biljetter

stockholm Landstingets trafiknämnd har beslutat att skänka bort 6 000 SL-biljetter till hemlösa. Trafiknämnden klubbade igenom ett förslag från Kristdemokraterna som innebär att kyrkor och frivilligorganisationer ska ansvara för utdelningen av biljetterna.

– Vi är jätteglada över att ha fått med oss resten av alliansen på en möjlighet att underlätta tillvaron för människor som saknar hem, säger Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden.