Hemlösa ungdomar kvar på gymnasiet

Camilla Janson (S) (Foto: Rickard Kilström) och Linda Fidjeland på Frivilliga familjehem.
Camilla Janson (S) (Foto: Rickard Kilström) och Linda Fidjeland på Frivilliga familjehem.
Linda Fidjeland, på Frivilliga familjehem i Upplands-Bro. Foto: Sofia Strindvall.
Linda Fidjeland, på Frivilliga familjehem i Upplands-Bro. Foto: Sofia Strindvall.
Brobon Linda Fidjeland på Frivilliga familjehem har i flera år kämpat för ensamkommande flyktingar i Upplands-Bro kommun. I går bjöd den politiska ledningen in henne till ett möte för att diskutera ungdomarnas utsatthet. Uppemot 20 individer är i dagsläget hemlösa och flera sover i nattbussar på platser som T-centralen, berättar hon.

Lokaltidningen Mitt i har i en serie artiklar rapporterat om ensamkommande ungdomars situation i Upplands-Bro.

Hemlösa går på gymnasiet

Linda Fidjeland är aktiv i föreningen Frivilliga familjehem, som kämpar för ge flyktingar husrum. Hon berättar att flera ungdomar är hemlösa i dagsläget, samtidigt som de går på Upplands-Bro gymnasiet.

I tisdags efter vår granskning bjöds hon in till kommunhuset för att ge en lägesrapport. Vissa tvingas sova i nattbussar och på platser som T-centralen.

”Det var ett positivt möte där den politiska ledningsgruppen tog del av Lindas tankar om möjligheter att kunna att stödja ungdomar under asylprocessen”, skriver kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) i ett meddelande till Mitt i.

Vill få ekonomiskt stöd

Man kom inte fram till några konkreta åtgärder, men enligt Linda Fidjeland ska ledningen ha ställt sig positiv till att hjälpa frivilliga krafter framöver. Hennes önskan är att kommunen rent konkret skjuter till pengar till ideella föreningar.

– Jag förstår att kommunen inte har något ansvar rent lagligt för ungdomar som får avslag på sin asylansökan. Då blir de migrationsverkets ansvar och får bo på anläggningar, säger Linda Fidjeland.

Hon tycker att det är olyckligt, eftersom många fortfarande är kvar i asylprocessen utan att ha fått ett slutgiltigt besked. Nu kan de tvingas flytta så långt som till Boden och avsluta sina påbörjade studier.

Linde Fidjeland menar att ovissheten tär på de ungdomar som hon har kontakt med.

– Många påverkas väldigt negativt och behöver psykologisk hjälpa. Det går inte att studera under förutsättningar där man inte vet var man ska sova nästa natt.