ANNONS

Enhetschefen: Allt svårare att hjälpa hemlösa

Hemlös
Färre hemlösa i Stockholm, men i stadsdelen är trenden negativ.
Målet är att minska antalet hemlösa. Men trots det ökar hemlösheten i Skarpnäcks stadsdel. 
– Det blir trögare och trögare att förflytta någon från hemlöshet till ett fast boende, säger Karin Borg, enhetschef på individ- och familjeomsorgen i Skarpnäcks stadsdel.
ANNONS

Stockholms stad har under tjugo års tid kartlagt antalet hemlösa. Det politiska målet är att ingen ska sakna bostad och tvingas att bli uteliggare eller soffsurfare på tillfälliga adresser. Vid senaste kartläggning var 2420 Stockholmare hemlösa, enligt socialförvaltningen. Det är 231 personer färre än vid kartläggningen 2014.

För Skarpnäcks stadsdel är trenden däremot negativ. Hemlösheten ökar i stadsdelen – de senaste åren mycket. I år saknade 201 personer en fast bostad när undersökningen gjordes.

– Vi håller på att analysera rapporten. Vi vet inte från vilket verksamhetsområde som det har ökat, om det är fler äldre eller om de är någon annan grupp som ökar, sa Denise Melin, stadsdelsdirektör i Skarpnäck i förra veckan.

Karin Borg, enhetschef för individ- och familjeomsorgen, har också tagit del av rapporten. Hon säger att stadsdelen måste analysera siffrorna djupare innan det går att säga varför det går åt fel håll i Skarpnäck.

– Andelen avhysa från förstahandskontrakt har inte ökat i vår stadsdel. Vi har ett väldigt bra arbetet med det och visas upp som ett gott exempel för andra. Vi har också hemlöshetssamordnare.

Skarpnäcks stadsdel fokuserar mycket på att arbeta förebyggande eftersom vägen tillbaka när du väl förlorat din fasta bostad är svår, enligt Karin Borg. Det är i många fall en omöjlig ekvation att förmå hyresvärdar att välja en person som blivit avhyst en gång eller som går på socialbidrag, menar Borg.

– Om du blir avhyst i dag i Stockholm kan jag säga att du kommer inte tillbaka till ett kontrakt. Du är väldigt exkluderad. Det ska mycket till för att du ska komma tillbaka.

– Det byggs i Stockholm som aldrig förr, men det är till största del bostäder som inte är till för människor med låga inkomster.

Karin Borg konstaterar att i sex av fjorton stadsdelar ökar hemlösheten. Nedgången för staden som helhet beror på att ett fåtal stadsdelar har mycket färre hemlösa och deras arbetsmetoder vill hon titta närmare på.

ANNONS

– Det är intressant att höra vad Hässelby-Vällingby, som minskat med hälften, har gjorts som är så framgångsrikt, säger Karin Borg.

Majoriteten av de hemlösa i Stockholm är män. Skarpnäck är den stadsdel som har allra högst antal hemlösa kvinnor, 99, av stadsdelarna. Där är också i princip lika många kvinnor som män hemlösa där.

Drygt tusen av stadens hemlösa befann sig i en akut boendesituation när kartläggningen genomfördes. Var fjärde av dessa bedömdes ha möjlighet att bo i egen lägenhet utan stöd – om det hade varit möjligt. Istället tvingades de, i många fall kvinnor, tillfälligt sova hos vänner, släktingar, bekanta eller på vandrarhem.

Fyra av tio hemlösa i Stockholm uppges vara hemlös för att de inte ens har kommit in på den tighta bostadsmarknaden. Nästan lika många har haft egen bostad, men förlorat den. En tredjedel har levt länge som hemlösa. Över 400 barn i Stockholm har en förälder som är hemlös.

Årets kartläggning visar på en ökning av antalet äldre i hemlöshet i Stockholm med 53 personer jämfört med 2014. För första gången var äldreomsorgen med i kartläggningen av hemlösa, vilket kan förklara ökningen.

Stadsdelsdirektör Denise Melin uppger att Skarpnäcks stadsdel ska analysera om ökningen där från 189 (2014) till 201 (2016) också kan hänga samman med detta.

Fakta

Många hemlösa i stadsdelen

Antalet hemlösa personer i Skarpnäcks stadsdel:

201 (2016)

189 (2014)

149 (2012)

178 (2010)

157 (2008)

187 (2006)

152 (2004)

Källa: Socialförvaltningens årliga kartläggning av hemlöshet