ANNONS

Allt fler föder hemma – som Linda och Caspar

Här, i hemmets lugna vrå, ska Caspars och Lindas dotter födas i april.
Här, i hemmets lugna vrå, ska Caspars och Lindas dotter födas i april.
Linda och Caspars son föddes utan komplikationer på BB Sophia.
Linda och Caspars son föddes utan komplikationer på BB Sophia.
De vill inte riskera att bli hänvisade till ett annat sjukhus, åka länge i taxi med värkar och få en stressig förlossning. Linda och Caspar ska föda sitt andra barn hemma, med hjälp av hembarnmorskor.
ANNONS

Här, i vardagsrummet hemma i Kallhäll, planerar Linda och Caspar att föda sin dotter i april.

De är ett av allt fler föräldrar som väljer hemförlossning i stället för att åka in till BB.

– Jag vill inte behöva flytta på mig i ett skede när förlossningen redan är i full gång. Och eftersom det är platsbrist så är det inte säkert att vi får komma till det sjukhus vi vill. Och så har man inte träffat barnmorskan tidigare, säger Linda.

– Och så måste barnmorskan kanske springa mellan flera förlossningar, eller så får man byta barnmorska mitt i, säger Caspar.

Sonen, som fyllde två år i oktober, föddes på BB Sophia. Det var en lugn och stressfri miljö menar de, och hade kliniken funnits kvar hade inte hemförlossning varit ett alternativ.

Många säger också att de inte är nöjda med vården.

Sepideh Ghasemi, barnmorska

Enligt barnmorskan Sepideh Ghasemi, som är en av dem som ska bistå vid förlossningen, är deras argument ganska typiska.

– Det är ett stort problem att man inte är garanterad ett kontinuerligt stöd när man föder barn. Idag är hemfödsel den enda vårdform där kvinnan har två legitimerade barnmorskor närvarande under hela förloppet – barnmorskor som kvinnan själv valt och lärt känna under graviditeten, säger hon.

Och det blir allt fler som väljer hemförlossning. Sepideh Ghasemi, som även arbetar på två av Stockholms förlossningskliniker, har hemfödslar inplanerade till slutet på sommaren.

ANNONS

Intresset har ökat

Under 2017 ansökte 76 par om hemförlossning. Antalet har ökat stadigt de senaste åren. Landstinget står för kostnaden. Förutsättningen för att få en hemförlossning är att kvinnan inte är förstföderska, att tidigare förlossningar varit utan komplikationer och att kontroller under graviditeten visat att mor och barn är friska.

Men förlossningsläkare är överlag inte positiva till trenden. Karin Pettersson, förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, berättar att i en enkät som 117 förlossningsläkare svarade på var en stor majoritet negativ till hemförlossningar:

– De tycker att det medför onödiga risker och önskar att förlossningsvården på våra sjukhus vore sådan att kvinnor inte väljer att föda hemma, säger hon.


Ansökning om hemförlossning

Så många par har ansökt om bidrag  för att få föda hemma. De som betalar själva ingår inte i statistiken.

Källa: Stockholms läns landsting


Karin Pettersson menar dock att det med de strikta kriterier som landstinget har, och de fina resultaten, inte är självklart negativt att kvinnor väljer hemförlossning.

– Utan komplikationer är det inte farligare. Men om det uppstår oväntade komplikationer, då finns resurser på sjukhusen som inte finns hemma, säger hon.

Madrass i vardagsrummet

Under graviditeten träffar kvinnan tre barnmorskor. Detta för att garantera att två av dem kan närvara vid förlossningen, då de flesta hembarnmorskor även arbetar vid förlossningskliniker.

– Jag känner mig trygg.  Min kropp vet vad den ska göra, och ju mer ostört den får jobba desto bättre, säger Linda.

Hon tycker det är viktigt att det finns expertis och smärtlindring för dem som behöver det, men att hon och Caspar vill känna att det är deras förlossning, och att det är de som har kontrollen.

Så när värkarna sätter igång i april har de lagt en madrass i vardagsrummet, köpt en yogaboll, ringt mormor som får hämta sonen. Och så barnmorskorna förstås.

– De är riktiga hjältar, säger Caspar.

Fakta

Det krävs för att föda hemma

Sedan 2002 finansierar landstinget hemförlossningar och har ett antal hembarnmorskor registrerade.

Kostnaden är cirka 22 000 kronor per förlossning.

Kravet är att kvinnan är omföderska.

Dessutom ska tidigare förlossning varit komplikationsfri, graviditeten normal och inga medicinska hinder föreligga.

Närmaste sjukhus får inte ligga mer än 40 minuter bort.

 

Källa: SLL