”Hemmasittande” elever har blivit fler

Fler och fler ungdomar på Lidingö kommer inte till skolan utan isolerar sig i hemmet. Nu ska ett nytt samarbete få eleverna att komma tillbaka till skol­bänkarna.

Det så kallade hemmasittarprojektet är ett samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen och drogs i gång sedan en ökning noterats i antalet ungdomar som stannar hemma från skolan.

För närvarande uppskattas antalet ”hemmasittare” till mellan 20 och 23 på Lidingö.

– Det är väldigt allvarligt att det ökar. Att gå i skolan är den starkaste friskfaktorn för barn och ungdomar, gör de inte det hamnar de utanför socialt. De här barnen springer ju inte runt på stan utan isolerar sig hemma, säger Lisbeth ­Molander som håller i projektet från socialförvaltningens sida.

Projektet finansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och drivs i samarbete med Ledvik, en resursenhet med pedagoger som rektorerna på Lidingö kan ansöka om stöd hos när de egna resurserna inte räcker till.

– Vi har bjudit in rektorer som har presenterat elevärenden för oss. Många har ju redan provat oerhört många insatser så vi gör en noggrann analys innan vi börjar jobba, säger Britt-Marie Kling, enhetschef på Ledvik.

Hon betonar att alla ”hemmasittare” har olika anledningar till varför de inte kommer till skolan och att man jobbar individuellt med eleverna.

– Vi börjar hemma i familjen med att titta på om det finns konkreta problem ­eller diagnoser. En del barn behöver särskilda skolformer och föräldrarna kan behöva motivation.

– Ju längre tid man stannar hemma desto svårare är det att komma tillbaka. Jag hoppas att vi ska hitta sätt nå fram till barnen, säger Lisbeth Molander.

Fakta

Erbjuder flera lösningar

Ledviks resursenhet tillhör utbildningsförvaltningen och har i uppdrag att erbjuda olika specialpedagogiska inriktningar i särskilda undervisningsgrupper.

Ledvik har fem skolor med olika inriktningar. Det finns skolor för elever med språkstörningar, autism, Aspbergers syndrom och långsam inlärningstakt.

Källa: Lidingö stad