Hemsida om Rönninge startad

RÖNNINGE Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Salem har gått samman i ett samarbete vid namn ”För ett levande Rönninge C”.

Arbetet innebär bland annat en hemsida som berättar om partiernas argument för att bygga om Rönninge enligt det programförslag som antagits kring ombyggnationen.

Tjänstemän arbetar just nu med att ta fram ett förslag på detaljplan för centrum.