Hemskickad från akuten – dog

Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus.
En person som blivit hemskickad från akuten på Danderyds sjukhus har avlidit. Det var under fredagens terrordåd som Danderyds sjukhus gick upp i katastrofläge och sjukhuset omfördelade sina resurser. Huruvida sjukhuset har begått några misstag är i dagsläget oklart men en utredning är tillsatt.

En patient som besökt Danderyds sjukhus under fredagen skickades hem men avled senare. Om det berodde på katastrofläget är för tidigt att spekulera i.

– Resurserna omfördelades, men fortfarande råder samma prioritering som alltid på akutmottagningen. Samtliga patienter ska få vård i den prioriteringsordning som gäller, det vill säga svårt sjuka patienter ska få vård först oavsett om de var offer från terrordådet eller inte, säger Överläkare och talesperson för Katastrofledningen på Danderyds sjukhus, Jenny Arhammar till Mitt i

Benämningen katastrofläge innebär att samtliga tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det förväntade akuta vårdbehovet. Att belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas.

– Jag kan inte uttala mig om enskilda fall men det jag kan säga är att omedelbart efter att katastrofläget var hävt påbörjades utredning av samtliga enheter och det normala vårdflödet. Vi utreder alltid, det är ett uppdrag vi har. Vi vill alltid kunna göra bättre, säger Jenny Arhammar.

Fallet är under utredning och resultatet av den är ännu inte färdig.