Hemtjänst brast vid dödsfall

ÖSTERÅKER En hemtjänstanställd skulle lämna en matlåda till en vårdtagare. När personen inte var hemma hängdes matlådan på dörren. När hemtjänsten kom dit dagen efter, med en ny matlåda, hängde gårdagens leverans kvar.

Det visade sig att vårdtagaren hade avlidit i sitt hem. Hemtjänstföretaget har nu gjort en lex-Sarah anmälan och medger brister i tillsynen.

Enligt hemtjänstpersonalen var det vanligt att vårdtagaren ville ha matlådan hängd på dörren när denna inte var hemma. Företaget ska nu bli bättre på att kontrollera att matlådor tas emot samma dag, även om de lämnas vid dörren.