Hemtjänst går kraftigt back

DANDERYD Kommunledningskontoret föreslår att 200 000 kronor läggs på en utredning om den kommunala hemtjänstens förutsättningar. Anledningen är att den under flera år visat ett negativt resultat.

Från 700 000 kronor under 2009 och 2010 till 3,4 miljoner kronor 2011.

I år beräknas ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Eventuellt beslut om anslag till en utredning fattas i kommunstyrelsen den 19 april.