hemtjänst hotas av höga böter

SUNDBYBERG Sundbybergs hemtjänst får bakläxa av Arbetsmiljöverket efter inspektioner i maj.

Bland annat saknades riskbedömningar av den psykosociala miljön som stress och arbetsrutiner, vilka kan leda till ohälsa och olycksfall. De anställda får enligt inspektörerna också utföra tunga lyft, och flera hade vid inspektionen skador i axlar och rygg.

Nu måste hemtjänsten agera. Om inte felen är tillrättade den 15 januari 2014 väntar en böteslapp på 500 000 kronor, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.