Hemtjänstanställd dömd för bedrägeri

En 22-årig kvinna har dömts för att ha tagit ut sammanlagt 16 000 kronor utan lov från två äldre kvinnors konton, från en bankomat i Saltsjöbaden.
En 22-årig kvinna har dömts för att ha tagit ut sammanlagt 16 000 kronor utan lov från två äldre kvinnors konton, från en bankomat i Saltsjöbaden.
En kvinna i 20-årsåldern som arbetade i hemtjänsten 2014 har dömts för att ha tagit ut sammanlagt 16 000 kronor utan lov från två äldre kvinnors bankkonton i Saltsjöbaden.
Kvinnan har nekat till brotten och sagt att hon inte minns efter så lång tid.
Nacka tingsrätt har dömt henne till villkorlig dom.

Den 26 och 27 juli 2014 tog den 22-åriga kvinnan enligt en dom i Nacka tingsrätt olovligen ut sammanlagt 7 000 kronor vid två tillfällen från en 75-årig kvinnas konto genom att använda kvinnans bankkort och kod i en bankomat i Saltsjöbaden.

Den 27 juli och 30 juli 2014 försökte hon att ta ut ytterligare sammanlagt 7 000 kronor från 75-åringens konto.

En månad senare, den 25 augusti och 6 och 8 september, tog hon enligt domen vid tre tillfällen ut sammanlagt 9 000 kronor från en 77-årig kvinnas konto, också det i en bankomat i Saltsjöbaden.

22-åringen har medgett att hon gjort uttagen men har nekat till brott och sagt att hon gjort uttagen på uppdrag av kvinnorna. Hon är inte beredd att betala skadestånd.

Den 22-åriga kvinnan var vid tillfället anställd i hemtjänsten. Hon hjälpte kvinnorna med städning, tvätt och inköp av matvaror.

Det var sonen till en av kvinnorna som anmälde att uttag gjorts på hans mammas konto utan lov.

Den 22-åriga kvinnan sa under rättegången att det förekommer att de som har hemtjänst vill ha hjälp med kontantuttag och att det inte fanns någon regel om att personalen inte fick hjälpa till med det. Det har gått två år sedan händelsen och hon kom inte ihåg vare sig den 75-åriga kvinnan eller om hon har hjälpt henne med uttagen.

Nacka tingsrätt har konstaterat att de stora uttagen från 75-åringens konto vid de här dagarna skiljer sig från andra uttag. Tingsrätten ifrågasätter inte heller sonens uppgifter om hans mammas hälsotillstånd och behov av kontanter. Det har inte framkommit ”någon rimlig förklaring” till varför uttagen gjordes.

När det gäller den 77-åriga kvinnan har 22-åringen medgett att det är hon som gjort uttagen på sammanlagt 9 000 kronor. Pengarna skulle bland annat användas till matinköp. Den 77-åriga kvinnan har å sin sida för domstolen berättat hon aldrig ber hemtjänsten att ta ut kontanter. Det var 22-åringen som föreslog detta vid det här aktuella tillfället, enligt 77-åringen.

Nacka tingsrätt har konstaterat att 22-åringens uppgifter, att uttagen skett på 77-åringens uppdrag, förnekats av 77-åringen, vilket en bekant till 77-åringen, ett vittne, bekräftade. Att 22-åringen inte minns vad som har hänt är enligt tingsrätten ”mycket besvärande” och ”mycket osannolikt”.

22-åringen förekommer inte i belastningsregistret sedan tidigare och Nacka tingsrätt anser inte att hon har övervakningsbehov. Straffvärdet för brotten är inte så högt att det talar för fängelse och tingsrätten har bedömt att det saknas anledning att anta att kvinnan ska återfalla i brott varför straffet kan stanna vid villkorlig dom förenat med dagsböter.

22-åringen har nu dömts för bedrägeri och försök till bedrägeri till villkorlig dom och 40 dagsböter å 160 kronor, 6 400 kronor.

Hon ska betala 7 000 kronor i skadestånd till den 75-åriga kvinnan och 9 000 kronor till den 77-åriga kvinnan.

22-åringen var anställd på hemtjänstbolaget under 2013 och 2014.