14 hemtjänstbolag kräver bättre betalt

Hemtjänstbolagen kräver även att utbildningskraven på personalen sänks
Hemtjänstbolagen kräver även att utbildningskraven på personalen sänks
14 hemtjänstbolag kräver bättre betalt av Nacka kommun.
Hemtjänstbolagen kräver även att utbildningskraven på personalen sänks.
Kommunen ser över utbildningskraven och höjer från årsskiftet ersättningen något men inte så mycket som bolagen kräver.

I brevet skriver de 14 hemtjänstbolagen, som säger sig ha 80 procent av hemtjänstkunderna i Nacka kommun, ha nått ”vägs ände när det gäller ekonomin med de ersättningar och villkor som gäller”.

Hemtjänstbolagen kräver en ”omedelbar förändring” och listar fyra punkter som de vill ha en förändring av, bland annat höjd ersättning, ersättning vid inställda hemtjänstbesök och att utbildningskraven på personalen sänks.

Kräver 452 kronor per timme

Enligt brevet får bolagen i dag en ersättning med 402 kronor per timme. Bolagen begär att ersättningen höjs till 452 kronor.

Hemtjänstbolagen kräver även att utbildningskraven på personalen sänks. I Nacka krävs enligt bolagen en för jobbet relevant utbildning som gett mellan 1 350 och 1 400 utbildningspoäng.

Hemtjänstbolagen jämför med kraven i Stockholm stad som enligt brevskrivarna har kravet att hälften av personalen ska ha 600 poäng.

Känt till synpunkterna

Monica Brohede Tellström (L), ordförande i äldrenämnden, säger att politikerna har känt till hemtjänstbolagens synpunkter sedan tidigare. Monica Brohede Tellström är ändå överraskad över brevet:

– Ja, både och. Att det kom från allihop. Men vi har haft en dialog med enskilda bolag och har känt till synpunkterna, säger Monica Brohede Tellström.

Vid äldrenämndens sammanträde i onsdags tog politikerna på grund av de synpunkter som kommer fram i brevet beslutet att tidigarelägga en sedan tidigare planerad utvärdering av ersättningen till hemtjänsten.

– Vi bestämde att göra det tidigare, säger Monica Brohede Tellström.

Höjer med två procent

För 2018 har politikerna beslutat att höja ersättningen med två procent, till 410 kronor.

Även utbildningskraven håller kommunen sedan tidigare på att granska. Här säger Monica Brohede Tellström att kommunen bland annat kan komma att starta en egen hemtjänstutbildning.

Mitt i: Kommer ni att komma överens med hemtjänstbolagen?

– Ja, det är vår bild, säger Monica Brohede Tellström.

Henrik Kennedy, kommunikationschef på Aleris, ett av hemtjänstbolagen som skrivit under brevet, säger att bolaget avstår från att ge en kommentar i nuläget med hänsyn till att det ”pågår en process med Nacka kommun”.

Mitt i har sökt även några av de övriga hemtjänstbolagen.