Hemtjänstbolag får varning

Ett hemtjänstbolag i Nacka har fått en varning av politikerna i äldrenämnden.
Bland annat saknar samtlig personal i bolaget utbildning som motsvarar vård- och omsorgsprogrammet.

Enligt kravet ska minst 70 procent av personalen ha relevant utbildning

Hemtjänstbolagets sociala dokumentation är också bristfällig och behöver förbättras. Enligt kommunens utredning för bolaget inte löpande journalanteckningar för någon av de kunder som har hemtjänst.

”Vi ser det som mycket viktig att uppföljning skyndsamt och noggrant sker när anordnare varnas”, skriver allianspartierna i äldrenämnden i en kommentar till beslutet.

Bolaget har till 31 mars på sig at rätta till bristerna när det gäller bland annat journalföringen, och till 31 augusti på sig att rätta till bristen när det gäller personalens utbildningsnivå.

 

Läs mer om Nacka: Så är du, medelmedborgare

Läs mer om Nacka: Rådet till 90-åring som bröt nacken – ta taxi