Hemtjänstbolag lurades – får varning

Ett hemtjänstbolag i Nacka får en varning efter att på flera sätt ha försökt vilseleda kommunen.
Bolaget har bland annat lämnat vilseledande uppgifter om vilka som arbetar i bolaget och har fakturerat kommunen kostnader som inte kunnat styrkas.
Ägaren av bolaget har medgivit bristerna men säger sig ha missförstått vad kommunen efterfrågade.

Äldrenämnden i Nacka har beslutat att varna ett hemtjänstbolag som på flera punkter har brutit mot auktorisationsvillkoren.

Nämnden har upptäckt stora brister bland annat i bolagets tidrapportering, personalens utbildningsnivå samt bolagets rutiner för nyckelhantering.

Kan inte styrka kostnader

Bolaget har enligt nämnden fakturerat kommunen kostnader trots att bolaget inte kunnat styrka kostnaderna. Flera av de anställda som bolaget anger som utbildade går inte att härleda till några kundbesök. Bolaget har likaså lämnat olika uppgifter om hur många anställda som har relevant utbildning. Vid ett första tillfälle uppgav bolaget att andelen utbildad personal var 74 procent, senare uppgav bolaget att andelen var 46 procent.

Osäker nyckelhantering

Äldrenämnden slår även ner på bolagets hantering av nycklarna till de som har hemtjänst. Personal tar med sig nycklarna hem vid arbetspassets slut, något som inte är säker nyckelhantering, enligt nämnden.

Bolaget får även påpekande för att journalföringen inte följer Socialstyrelsens föreskrifter.

– Slutsatsen är att anordnaren på flera sätt har försökt vilseleda kommunen att de uppfyller auktorisationsvillkoren när de i själva verket på en rad punkter medvetet bryter mot villkoren, skriver äldrenämnden.

Medgav brister

Vid ett möte i mars fick bolaget möjlighet att bemöta bristerna. Bolaget medgav bristerna men ägaren uppgav sig ha missförstått vad kommunen efterfrågat.

Hemtjänstbolaget ska senaste 30 april ha lämnat en åtgärdsplan för att rätta till felen.


Läs mer om Nacka: Här ska flyktingpojke som tog sitt liv hedras

Läs mer om Nacka: Ältafamilj sekunder från att bli terroroffer