Hemtjänsten glömde medicin

HANDEN Personal inom hemtjänsten anmäler till Haninge kommun att det har förekommit missförhållanden i verksamheten.

En vårdtagare hade vid ett tillfälle i februari fått sin medicin trots att hemtjänstpersonal­en hade gjort sitt besök.

Det är oklart om det inträffade lett till några konsekvenser för vårdtagaren.