Hemtjänsten kan få böter

DANDERYD Arbetsmiljöverket har förelagt den kommunala hemtjänsten att senast den 30 september ha vidtagit åtgärder när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Annars väntar vite på 75 000 kronor.

Orsaken är att hemtjänsten inte bedömt riskerna med ett nytt tidsredovisningssystem som de som arbetar inom hemtjänsten upplever som stressande. Arbetsmiljöverket menar att de anställda utsätts för risk för ohälsa och olycksfall om riskerna i arbetet inte identifieras och åtgärdas.