Hemtjänsten ska bättra sig

Bromma Hemtjänsten i Bromma vidtar flera åtgärder efter att ett allvarligt missförhållande uppmärksammats.

Det handlar om en äldre person som bland annat fått vänta länge på att få vård efter att ha ramlat.

Stadsdelsnämnden har konstaterat att en av orsakerna till missförhållandena har varit bristande kommunikation mellan hemtjänsten och hemsjukvården.

Sex återgärdspunkter ska nu minimera risken för att liknande händelser inträffar igen.