Hemtjänsten ska upptäcka demens tidigare

Den kommunala hemtjänsten i Skarpnäck vill upptäcka demens tidigare.

Nu har de beviljats över 570 000 kronor i extra medel.

Stadsdelsområdets äldre ska kunna diagnostiseras med demens tidigare. Den kommunala hemtjänsten i Skarpnäck ansökte till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i början av året om att få utökat medel för att kunna utveckla deras arbetssätt med demenssjuka och anhöriga.

En av dessa är utbildningar för personalen att se tidiga tecken på demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Tanken är att att en grupp i personalen ska få spetskompetens inom demens. Detta kommer att bestå av två personer från vart och ett av de tre geografiska områdena som hemtjänsten täcker.

Hemtjänsten trycker också på att samarbetet mellan beställarenheten, hemtjänsten och vårdcentralen inte har fungerat som den ska och man menar att samarbetet mellan de tre enheterna måste fungera bättre.

Hemtjänsten i Skarpnäck har beviljats 574 150 kronor av äldreförvaltningen som kommer att gå till utbildningen av personalen.