Dyrt när hemtjänsten slutar ge äldre medicin

SJuksköterskorna i Tyresö hamnar i kläm när kommunen hemtjänsten slutar ge medicin.
Anna Ridderby, Amelie Holmqvist, Susanne Sundström, Catarina Olsson, Eva Exhed och Maria Hall på Trollbäckens vårdcentral i Tyresö är kritiska till de ökade kostnaderna och arbetet som delegeringsstoppet innebär.
Salems kommun har tröttnat på att inte få betalt för att ge äldre medicin. Därför har kommunen nu beslutat att hemtjänstpersonalen ska sluta ge medicin, istället ska sjuksköterskorna åka ut en extra gång.

Ansvaret att dela ut medicin till äldre och sjuka i hemmet ligger egentligen under landstinget. Under flera år har dock arbetsuppgifterna skötts av hemtjänsten under sina besök. Men nu har hälften av länets kommuner slutat och ännu fler är på väg. Anledningen är en tvist om ersättning. Länets kommuner har nämligen aldrig fått betalt för att de utfört landstingets arbete.

I Salem har beslutet klubbats igenom och kommer att verkställas om ett år.

– Det är framförallt av ekonomiska skäl som vi tar bort delegeringen. Flera kommuner gör samma sak då landstinget vägrar att ersätta tjänsten, berättar socialnämndens ordförande Elisabeth Bovin-Exner (M).

Läs mer: Flera besparingsförslag i socialnämnden

Läs mer: Socialnämnden ställde sig bakom besparingar

I Tyresö slutar hemtjänsten ge medicin redan 2017, vilket har fått hemsjukvårdens sköterskor att protestera.

– Det här är resursslöseri, det finns redan personal hemma hos patienten och ändå ska ytterligare en person åka dit enbart för att ge medicinen. Det har alltid fungerat bra i Tyresö. Det är redan ont om utbildad vårdpersonal och nu ska de resurser som finns åka hem till patienter för att ge en tablett, det är felanvänd kompetens, säger Eva Exhed, en av distriktssköterskorna på Trollbäckens vårdcentral.

Trollbäckens sjuksköterskor protesterar

Trollbäckens sjuksköterskor protesterar

Sjuksköterskorna i Tyresö har själva räknat på kostnaden för landstinget och landat på 30 miljoner kronor. Den ersättning som kommunen krävt från landstinget är 3,5 miljoner kronor.

– Även om vi skulle effektivisera ordentligt och hitta vissa samordningsmöjligheter, blir det många miljoner dyrare för landstinget, bara i vår kommun. Varför då inte betala 3,5 miljoner till kommunen när kommunen utför landstingets uppdrag? Skattebetalarna får stå för notan när välutbildad vårdpersonal ska övervaka tablettintaget samtidigt som det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor, säger Eva Exhed.

Peter Lundqvist, chef för enheten Allmänmedicin på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger sig inte ha någon siffra på hur mycket dyrare förändringen blir för landstinget. Men han är fast besluten om att hemtjänstens arbete inte ska betalas.

Peter Lundqvist, chef för allmän medicin.

Peter Lundqvist, chef för allmän medicin.

Men de har utför ett arbete åt landstinget, varför får de inte betalt? 

– Det är i grunden väldigt naturligt att ge medicin i samband med att man utför andra hemtjänstinsatser, det är en väldigt begränsad arbetsuppgift som inte tar lång tid. Vår inställning är att inte betala för detta, säger han.

Stockholms län är det enda länet där hemsjukvården har landstinget som huvudman, i resten av landet ligger både hemtjänst och hemsjukvård under kommunen. För några år sedan påbörjades ett arbete för att göra hemsjukvården kommunal även i Stockholm. Nu ska det arbetet återupptas. Trolig tidsplan är 2019.

– Landstinget ställer sig positiva till det, kommunerna får då samma ansvar som i övriga landet och det blir färre besök med olika personal hos de äldre. 

Hur mycket beräknar ni att det kommer att kosta landstinget när hemsjukvården nu ska ge medicin?

Fakta

Här har hemtjänsten slutat ge läkemdel

Järfälla

Upplands-Bro

Sigtuna

Sundbyberg

Nynäshamn

Värmdö

Haninge

Sollentuna

Vaxholm

Botkyrka

Södertälje

Österåker

Tyresö (införs 1/1-17)

Salem (införs 1/1 -18)

Källa: Stockholms läns landsting

– Det kan jag inte säga exakt på förhand, det beror på hur många mer besök som hemsjukvården får göra. Flera av de medicindelningar som utförs i dag hamnar under egenvård, det vill säga att det då handlar om handräckning av medicin och det kommer att utföras av hemtjänsten ändå.

 – Landstinget kommer att få en merkostnad, det är såklart bekymmersamt, men vi vi vet inte exakt hur mycket det kommer att bli, säger Peter Lundqvist.

Enligt Elisabeth Bovin-Exner så är en kommunalisering av hemsjukvården positivt.

– Att vi tar över hemsjukvården är vi positiva till eftersom det då finns en ekonomisk överenskommelse, det kommer bli en skatteväxling med landstinget och för de pengarna kan vi anställa sjuksköterskor i kommunen.

Läs mer lokala nyheter: Rönninges delibutik ett lyft för centrum