Dyrt när hemtjänsten slutar ge äldre medicin

SJuksköterskorna i Tyresö hamnar i kläm när kommunen hemtjänsten slutar ge medicin.
Anna Ridderby, Amelie Holmqvist, Susanne Sundström, Catarina Olsson, Eva Exhed och Maria Hall på Trollbäckens vårdcentral är kritiska till de ökade kostnaderna och arbetet som delegeringsstoppet innebär.
Trollbäckens sjuksköterskor protesterar
Sjuksköterskor på Trollbäckens vårdcentral.
Tyresö kommun har tröttnat på att inte få betalt för att ge äldre medicin. Från årsskiftet får därför inte hemtjänstpersonal göra det längre. Istället ska sjuksköterskorna åka ut en extra gång.
"Dubbelarbete", säger sjuksköterskorna.

Ansvaret att dela ut medicin till äldre och sjuka i hemmet ligger egentligen under landstinget. Under flera år har dock arbetsuppgifterna skötts av hemtjänsten under sina besök. Men nu har hälften av länets kommuner slutat med det. Ännu fler, senast Tyresö, är på väg. Anledningen är en tvist om ersättning. Länets kommuner har nämligen aldrig fått betalt för att de utfört landstingets arbete.

– Vilka andra företag eller privatpersoner väljer att utföra uppgifter som någon annan har ansvar för, utan att få ersättning för det? Vi har ett ansvar för att det skall vara ordning och reda i kommunens ekonomi och vi vill förvalta skattebetalarnas medel på ett ansvarsfullt sätt, säger Anna Lund (KD), tillförordnad ordförande för socialnämnden.

Beslutet har fått Tyresös sjuksköterskor att protestera. De tycker beslutet innebär dubbelarbete. De menar också att notan i slutändan hamnar på skattebetalarnas konto.

Det är felanvänd kompetens

– Det här är resursslöseri, det finns redan personal hemma hos patienten och ändå ska ytterligare en person åka dit enbart för att ge medicinen. Det har alltid fungerat bra i Tyresö. Det är redan ont om utbildad vårdpersonal och nu ska de resurser som finns åka hem till patienter för att ge en tablett, det är felanvänd kompetens, säger Eva Exhed, en av distriktssköterskorna på Trollbäckens vårdcentral.

Sjuksköterskorna i Tyresö har själva räknat på kostnaden för landstinget och landat på 30 miljoner kronor. Den ersättning som kommunen krävt från landstinget är 3,5 miljoner kronor.

– Även om vi skulle effektivisera ordentligt och hitta vissa samordningsmöjligheter, blir det många miljoner dyrare för landstinget, bara i vår kommun. Varför då inte betala 3,5 miljoner till kommunen när kommunen utför landstingets uppdrag? Skattebetalarna får stå för notan när välutbildad vårdpersonal ska övervaka tablettintaget samtidigt som det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor, säger Eva Exhed.

Fakta

Här har hemtjänsten slutat ge läkemedel

Järfälla

Upplands-Bro

Sigtuna

Sundbyberg

Nynäshamn

Värmdö

Haninge

Sollentuna

Vaxholm

Botkyrka

Södertälje

Österåker

Tyresö (införs 1/1-17)

Salem (införs 1/1 -18)

Källa: Stockholms läns landsting

Peter Lundqvist, chef för enheten Allmänmedicin på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger sig inte ha någon siffra på hur mycket dyrare förändringen blir för landstinget. Men han är fast besluten om att hemtjänstens arbete inte ska betalas.

Men de har utför ett arbete åt landstinget, varför får de inte betalt? 

– Det är i grunden väldigt naturligt att ge medicin i samband med att man utför andra hemtjänstinsatser, det är en väldigt begränsad arbetsuppgift som inte tar lång tid. Vår inställning är att inte betala för detta, säger han.

Hemsjukvårdens sköterskor i Tyresö räknar med ungefär dubbelt så många hembesök, när de dagligen ska ge medicin efter årsskiftet. Landstinget löser det genom att anställa extra undersköterskor. I Tyresö anställs en undersköterska till per vårdcentral. Även fler bilar köps in. 

– Det är synd om patienterna som får så mycket olika personal springande hos sig, både hemtjänst och hemsjukvården har alltid haft som mål att hålla hög personalkontinuitet vid besöken hos de gamla och sjuka. Den här förändringen går tvärtemot, säger Eva Exhed.

Peter Lundqvist, chef för allmän medicin.

Peter Lundqvist, chef för allmän medicin.

Stockholms län är det enda länet där hemsjukvården har landstinget som huvudman, i resten av landet ligger både hemtjänst och hemsjukvård under kommunen. För några år sedan påbörjades ett arbete för att göra hemsjukvården kommunal även i Stockholm. Nu ska det arbetet återupptas. Trolig tidsplan är 2019.

– Landstinget ställer sig positiva till det. Kommunerna får då samma ansvar som i övriga landet och det blir färre besök med olika personal hos de äldre, säger Peter Lundqvist.

 Läs mer om Tyresö:

Räkna med köer när flaskhals byggs om

Sveriges finaste höna bor i Tyresö

Tyresö klättrar i skolrankning