Min lokala hjälte

Hemtjänstens id-kort plötsligt ogiltigt

Id-kortet som hemtjänstbolaget använder sig av för att komma åt information på kommunens webbtjänst slutade plötsligt att fungerare tidigare i sommar.
Id-kortet som hemtjänstbolaget använder sig av för att komma åt information på kommunens webbtjänst slutade plötsligt att fungerare tidigare i sommar.
Hemtjänstbolagets viktiga id-kort slutade plötsligt att fungera.

Därmed missade hemtjänstbolaget information som skickades ut om en kund.

Id-kortet, ett så kallat siths-kort som är en tjänstelegitimation för fysisk och elektronisk identifiering, och som används av bland andra hemtjänsten för att ta del av information på Nacka kommuns webbaserade tjänst Pulsen, skulle enligt hemtjänstbolaget vara giltigt till 2019.

Men i juni, mitt under semestertider, slutade id-kortet plötsligt att fungera.

Den samordnare i hemtjänstbolaget som använde sig av id-kortet, kunde inte längre ta emot nya beställningar, göra ändringar eller avsluta ärenden. Samordnaren kunde inte heller ta del av ”annan viktig information” som kommunen skickar ut via Pulsen.

”Vi ser det som en stor risk att viktiga meddelanden rörande kunder missas och det är inte rättssäkert med dom rutiner som finns nu”, påtalar hemtjänstbolaget i en anmälan till Nacka kommun.

I efterhand har bolaget fått veta att giltighetstiden för kortet för de privata hemtjänstutförarna i Nacka, endast gäller för ett år i taget.

I väntan på ett nytt siths-kort har det aktuella hemtjänstbolaget fått ett tillfälligt id-kort, som är giltigt i tre månader.