Två äldretjänster kan varnas – (V) vill polisanmäla ett bolag

Två äldrejänster i Nacka kan varnas - Amanda Sandholm (V), vill sparka ut ett bolag
Två äldrejänster i Nacka kan varnas - Amanda Sandholm (V), vill sparka ut ett bolag
Två äldreverksamheter i Nacka riskerar varning.
Vänsterpartiet vill polisanmäla och sparka ut ena verksamheten – bolaget Enklare vardag. Även Socialdemokraterna vill säga upp avtalet med Enklare vardag och kallar företaget "blufföretag".

I två tjänsteskrivelser som behandlas av äldrenämnden i Nacka på onsdag är förslaget att varna de två äldreverksamheterna för flera brister.

En av verksamheterna som kan komma att varnas är företaget Enklare vardag.

Enligt en tjänsteskrivelse är kritiken att bolaget inte kan säkerställa att personalen utför arbetet korrekt och att de som har hemhjälp får den hjälp de behöver. Bolaget har enligt tjänsteskrivelsen också brister i dokumentationen och följer inte kommunens riktlinjer för mobil återrapportering. Vid minst tre tillfällen har en person som har hemhjälp inte fått hjälp trots in- och utkvittering mot den så kallade NFC-etiketten, en elektronisk avläsare.

Tjänsteskrivelsen föreslår att Enklare vardag får en varning.

Medgivit bristerna

Vid ett möte med kommunen den 9 april har bolaget enligt tjänsteskrivelsen medgivit bristerna. Bolaget har även uttalat att det ”upplever att de har god kvalitet i verksamheten och att kunderna får den hjälp de behöver”.

Amanda Sandholm, Vänsterpartiet, och ersättare i äldrenämnden, är undrande till att tjänsteskrivelsen inte går hårdare åt bolaget:

– På förra mötet med äldrenämnden sa tjänstemännen att dom hade tillräckligt för att avauktorisera, nu har man dragit tillbaka det förslaget och vill istället varna dom.

V överväger att polisanmäla Enklare vardag.

– Om kommunen inte kontaktar polisen kommer vi att göra det, för rådgivning.

Vad är allvarligaste kritiken?

– Jag vill inte nämna för mycket innan ärendet har varit uppe till beslut men bolaget bryter mot lagen på flera sätt.

Även Socialdemokraterna vill säga upp avtalet med Enklare vardag:

– Vi tycker att det är oansvarigt av kommunen att ha ett företag som är ett blufföretag, säger Espen Bjordal (S), andre vice ordförande i äldrenämnden.

I ett mejl till Mitt i skriver Nina Räsänen, vice vd på Enklare vardag:

”Nacka kommun har bett Enklare vardag om en åtgärdsplan som ska vara dem tillhanda den 11 maj.”

Anmäld skada ledde till granskning

Den andra äldreverksamheten som riskerar att varnas är kommunala Nacka seniorcenter Talliden. Äldreenheten har enligt en tjänsteskrivelse gjort en granskning av verksamheten i samband med en allvarlig vårdskada som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Enligt tjänsteskrivelsen kan inte patientsäkerheten garanteras på boendet, verksamheten följer inte lagar och förordningar, och brister som uppmärksammades 2018 har inte åtgärdats.

Vi arbetar intensivt och har gjort det sedan en månads tid för att genomföra förändringarna som krävs

Karin Kollberg, Talliden

Karin Kollberg är affärsområdeschef på Talliden:

– Fortfarande är det bara ett förslag att varna, det finns inte beslut än. Oaktat det ser vi allvarligt på bristerna som har kommit fram. Vi arbetar intensivt och har gjort det sedan en månads tid för att genomföra förändringarna som krävs. Vi har åtgärdat stora delar, sedan återstår ett stort arbete för att få det att bli en del av vårt dagliga arbete.

Mitt i har sökt äldrenämndens ordförande Karin Teljstedt (KD).