Hemtjänstfirma stämmer kommunen på 2,2 miljoner

Hemtjänstföretaget ABC hemtjänst och omsorg har stämt Tyresö kommun på 2,2 miljoner kronor.
Hemtjänstföretaget ABC hemtjänst och omsorg har stämt Tyresö kommun på 2,2 miljoner kronor.
ABC Hemtjänst och omsorg AB stämmer Tyresö kommun på nära 2,2 miljoner kronor.

– Kommunen har sagt upp vårt avtal på grund av små teknikaliteter, säger Stefan Sulin, företagets grundare.

Mitt i Tyresö har tidigare berättat att ABC Hemtjänst och omsorg stämt Tyresö kommun. Hemtjänstföretaget anser att kommunen hävt deras avtal utan saklig grund, men har tidigare inte sagt hur mycket pengar man vill ha. Nu står det klart att det handlar om nära 2,2 miljoner kronor.

Summan i stämningsansökan är beräknad på det rörelseresultat som hemtjänstföretaget med sina tre brukare skulle ha haft om deras avtal förlängts med de sex år, som kommunens avtal gav möjlighet till.

I summan ingår också fem fakturor för utförda tjänster som kommunen, enligt företaget, aldrig betalat dem.

– Jag har ännu inte sett den här stämningsansökan, men förmodligen blir det så att kommunen får anlita en advokat och att rättegången får ha sin gilla gång. Mycket blir det ju upp till ABC hemtjänst och omsorg att visa att vi har gjort fel, säger Eva Nilsson, kommunjurist.

Stefan Sulin, ABC Hemtjänsts grundare, står fast vid det han tidigare sagt:

– Kommunen har sagt upp vårt avtal på grund av små teknikaliteter, som felaktig marknadsföring. Vi har inte gjort något allvarligt fel och våra kunder har varit nöjda. Det finns andra hemtjänstutförare som gör betydligt mer allvarliga fel utan att deras avtal sägs upp. Tyresö kommun bedriver häxjakt på oss.