Hemtjänstföretag fuskade med besöken

Mer än hundra pensionärer med hemtjänst har behövt byta utförare. Tre Järvaföretag har fuskat med besöken – men också låtit anställda jobba utan tillräcklig vila.

Lokaltidningen Mitt i berättade i vintras om misstänkt marknadsföring med hemtjänstavgifter, bland annat bland företag på Järvafältet. Enligt misstankarna lockade företagen äldre till sig genom att erbjuda hjälp med månadsavgifterna.

Nu visar det sig att tre företag som varit aktiva i området blivit av med sina avtal. Enligt Christina Österling, strateg på äldreförvaltningen, har det dock inget med månadsavgifterna att göra.

– Det har vi inte kunnat leda i bevis. Det här handlar i stället om äldre som inte fått de insatser som de blivit beviljade, brist på dokumentation, men också om att man inte följer arbetsrättsliga regler, säger hon.

Av de rapporter som skrevs innan besluten fattades framgår två trender. Dels har pensionärer inte fått besök så ofta som de ska. Dels förekommer det att anställda arbetar långt mer än vad som är tillåtet.

Inte heller har de fått någon utbildning så att de minimikrav på vårdbiträdesutbildning som finns i avtalen uppfylls.

– En hel del av de insatser som vi granskat har handlat om att en anställd utför tjänster åt enbart en person, ungefär som en personlig assistent. För pensionären är fördelen att den får god kontinuitet och vård. Men för den anställde innebär det många långa arbetspass utan lagstadgad dygns- och veckovila, säger Christina Österling.

Hon menar att det är långt ifrån vad man tänkt sig när man avtalen skrevs.

– Vi vill ju att de som jobbar ska ha en riktig anställning och gå till flera pensionärer så att de kan livnära sig på det, säger hon.

Enligt Ayla Laokkonen, chef på äldreomsorgens beställarenhet i Rinkeby-Kista, väckte bytet av utförare inga reaktioner bland pensionärerna.

– Det handlade ju om företag som anställde anhöriga. I många fall löste man det förmodligen på så vis att ett annat företag tog över anhöriganställningarna, säger hon.

Fakta

Över 70 olika privata utförare

Stockholms stad införde valfrihet inom hemtjänsten för 13 år sedan. Sedan 2009 sker det enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem.

Sedan LOV infördes har ett 20-tal utförare fått sina kontrakt hävda, sex av dem det senaste halvåret.

Sammanlagt kan pensionärer i Stockholm välja att anlita antingen den kommunala hemtjänsten eller någon av de cirka 135 olika godkända privata utförare som är verksamma i staden.

Bara på Järvafältet finns det drygt 70 verksamma privata utförare.

Källa: Äldreförvaltningen