ANNONS

Hemtjänstföretag klarar inte kraven

Huddinge kommun har sagt upp avtalet med Prime Care som bland annat utför hemtjänst åt funktionshindrade.

Företaget klarar inte kvalitetskraven trots påminnelser.
ANNONS

Bemanningsföretaget Prime Care AB är ett av de större i vårdbranschen. I Huddinge är det dock inte så stort. Trots att det erbjuder ett tiotal tjänster har det bara blivit sex personer som valt bolaget som utförare för uppdrag med hemtjänst och ledsagning.

När kommunen i mars förra året genomförde sin första rutinmässiga uppföljning av Prime Care efter drygt sex månaders verksamhet upptäckte man tio områden som måste förbättras. Bland de brister som kommunen hade synpunkter på var att företaget saknade rutiner för basala hygienrutiner och att man inte förvarade dokumentation i ett brandsäkert skåp.

Kommunen har sedan dess fört en kontinuerlig dialog med bolaget och stämt av situationen. Men när det i januari fortfarande återstod fyra av de tio ursprungliga förbättringsområdena beslutade man att säga upp avtalet med Prime Care. Sedan den 1 februari får bolaget inte längre erbjuda sina tjänster i kommunen.

– Det här första gången vi säger upp någon, de flesta väljer att åtgärda bristerna när vi påtalar dem, säger Erika Svärdh, tillförordnad kvalitetschef på social- och äldreomsorgen i Huddinge.

Bristerna gäller grund-läggande­ kvalitetskrav, ingenting vis­ar att det förekommit några missförhållanden till följd av dem. Några klagomål har inte kommit till kommunen, men de ska i första hand också riktas till utföraren. När kunderna är så få redovisas inte heller några kundenkäter.

– De utfrågade skulle kunna bli identifierade när de är så få, säger Svärdh.

Helena Lindblad, ansvarig för Prime Cares verksamhet i Huddinge, blir överraskad när Lokaltidningen Mitt i berättar att företaget är upp- sagt i Huddinge, och säger:

– Vi har tydligen inte riktigt nått varandra. Vi har åtgärdat alla de saker som kommunen begärt, men det har visst inte varit enligt deras riktlinjer ändå.

Några klagomål från kunderna finns inte, enligt Lindblad.

ANNONS
Fakta

Hjälp till funktionshindrade

Prime Care har haft avtal med Huddinge kommun att hjälpa funktionshindrade med tio olika tjänster, bland annat med hemtjänst och ledsagning.

Totalt 408 funktionshindrade har hjälp genom kommunen.

Prime Care, som är en av elva ”utförare” inom området, har haft hand om sex av dessa.

Källa: Huddinge kommun