Hemtjänstföretag varnas efter missar

08 Hemtjänst hade inte koll på vilka tjänster vårdtagarna skulle ha, eller på vilka tider de skulle komma. Nu varnas företaget.

Lidingö stad agerar nu efter att man upptäckt stora brister. En anhörig till en vårdtagare skriver i ett brev till kommunen att hemtjänsten kommit på fel tider och att hjälpen inte fungerar. Bland annat har vårdtagarens tvätt inte blivit tvättad.

Problemen beror på att personalen på 08 Hemtjänst inte varit inne och tittat i det nya datasystemet, Treserva, där kommunen lägger vårdbeställningarna.

– Det har varit bekymmer kring 08 Hemtjänst eftersom de har valt att inte följa ordningen och det är naturligtvis inte okej, säger Ullacarin Holst Hammarlund, chef för beställaravdelningen på Lidingö stad.

Enligt henne har alla 14 hemtjänstföretag som jobbar för Lidingö stad fått utbildning i hur de ska använda datasystemet. För de övriga 13 har det fungerat efter utbildningen.

Varningen innebär att 08 Hemtjänst inte får jobba kvar på Lidingö om de missköter sig igen.

– Det är otroligt viktigt att man tar emot beställningarna, det finns ju avtal att rätta sig efter, säger Ullacarin Holst Hammarlund.

Jan Höglund är kontaktperson på 08 Hemtjänst och den som vanligtvis använder datasystemet. Under hans semester fick en annan anställd ta över uppgiften och det var då det blev problem.

– Hon vågade inte använda systemet eftersom hon kände sig osäker och lyckades inte logga in, säger han.

Varför kunde hon inte logga in?

– Det är möjligt att hon fick för lite utbildning av kommunen. Man får bara en kort utbildning och sen ska man kunna hantera systemet. Ibland fungerar det inte att logga in på grund av till exempel brandväggar.

Fakta

Ska förenkla kommunikation

Det nya datasystemet Treserva används för att kommunen och hemtjänstutförarna inte ska behöva ringa eller faxa beställningar.

Kommunens handläggare lägger in beställningar i systemet när de beviljats av biståndshandläggare. Utföraren loggar in, ser vad som är beställt och bekräftar att tjänsten utförts.