Hemtjänstpersonal stal från äldre

SOLNA I mitten av april slog en biståndshandläggare i Solna stad larm sedan en äldre person i Solna avsagt sig vidare hemtjänst från ett privat bolag, sedan denne märkt att det försvunnit pengar från Ica-kortet. Sammanlagt hade 6 500 kronor stulits. Kvinnan från hemtjänstbolaget menar själv att den äldre och hon hade samma kod på sina kort och att hon därför tagit fel. Kvinnan har nu fått en varning från arbetsgivaren och har omplacerats.