Hennes lägenhet hamnar i skugga

Ylva Blid och sambon Tommy bor där Selebovägen tar slut. Utanför fönstret har de i dag träd och inga hus.
Ylva Blid och sambon Tommy bor där Selebovägen tar slut. Utanför fönstret har de i dag träd och inga hus.
Svedmyra står inför en förvandling när 270 nya lägenheter planeras. På Selebovägen oroas många över hur boendemiljön påverkas.

Dessutom har de lokala politikerna blivit överkörda i frågan om flytten av en förskola.

Fastän det är mitt på dagen är det mörkt i Ylva och Tommy Blids bostad på Selebovägen. Lägenheten ligger i norrläge, men på sommaren kan de i alla fall njuta av kvällssolen som silar in genom tallarna utanför fönstret.

Mindre av den varan blir det när området ska förtätas. 270 nya lägenheter planeras utmed Enskedevägen och Grycksbovägen. I stället för tallar kommer paret Blid att blicka in i tre stycken fyravåningshus.

– För oss blir det mörkt. Vi blir instängda, det blir som att bo på en innergård, säger Ylva Blid.

Paret flyttade in för bara ett och ett halvt år sedan. Då visste de inte att nya lägenheter planerades. Att slippa hus inpå knuten var ett av skälen till att de bosatte sig längst bort där gatan tar slut.

– Områdena i söderort byggdes avsiktligt med luft runt omkring. Det är därför man vill bo här, annars kan man lika gärna bo i innerstan, säger Tommy Blid.

De är inte ensamma om sin oro. När förslaget var på samråd strömmade det in synpunkter från boende i närområdet.

– Det känns som det blir för tätt. Sedan borde de anpassa husen till omgivningen. Bygga med sadeltak i stället för att kasta ut hus som kartonger, säger Lars Wallström, också boende på Selebovägen.

Henrik Nilzén, själv arkitekt, är frågande till sättet att förtäta.

– De dammsuger stan efter gluggar och försöker lite valhänt pressa in ett hus här och ett hus där. Här känns det som de har försökt få till för många bostäder och tagit bort träd som är viktiga för området, säger han.

Vissa detaljer har stadsbyggnadskontoret ändrat till det färdiga förslag som ska ställas ut i början av nästa år.

En av de saker som står fast är dock en kontroversiell flytt av förskolan Solgården.

Såväl privatpersoner som politiker i stadsdelsnämnden menar att den nya placeringen på andra sidan Enskedevägen är sämre, inte minst ur trafiksynpunkt.

– Stadsbyggnadsnämndens vilja betyder mer än stadsdelsnämndens i det här fallet, förklarar Anna Åsell, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Det är inte bara Svedmyrabor som oroar sig för förtätningen av förorterna.

För några veckor sedan ordnade Föreningen Södra förstaden ett protestmöte där lokala grupper från hela söderort deltog.

Men enligt stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) är förortens förändring redan ett faktum.

– Att säga nej till planerade byggprojekt är egentligen inget alternativ. Däremot pratar vi gärna om utformning när vi bygger nya hus, säger hon.

Vad säger du till dem som valt förort för att slippa bo tätt?

– De här personerna har säkert barn eller barnbarn som behöver bostäder i framtiden. Om vi inte bygger riskerar vi att folk söker jobb eller studerar någon annanstans än i Stockholm.

Ser du någon gräns för hur mycket staden kan växa?

– Nej, jag ser ingen gräns. Men däremot är det viktigt att vi bygger med kvalitet och inte ritar in nya hus överallt.

Fakta

Bygget växte

Projektet utmed Enskedevägen och Grycksbovägen har växt efterhand. Först skulle det bli 130 lägenheter; nu planeras 270.

Både bostadsrätter och hyresrätter ingår. Byggherrar är JM och Familjebostäder.

Källa: Stadsbyggnadskontoret