Hennes matförslag slutade i käbbel

Hur gick det med Carolines förslag om bättre mat? Efter att ha beretts av kostchefen, svarade utbildningsnämndens Emanuel Ksiakiewicz (S) att han höll med om vikten av bra mat. Utifrån kostchefens svar menade han dock att maten i Botkyrkas skolor har god kvalité och näring.
Hur gick det med Carolines förslag om bättre mat? Efter att ha beretts av kostchefen, svarade utbildningsnämndens Emanuel Ksiakiewicz (S) att han höll med om vikten av bra mat. Utifrån kostchefens svar menade han dock att maten i Botkyrkas skolor har god kvalité och näring.
Owe Eriksson framför stenarna.
Owe Eriksson framför stenarna.
Medborgarförslag kan bli heta potatisar. 14-åriga Caroline Engberg från Uttran efterlyste bättre skolmat – och orsakade bråk mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Förra året kom det in 177 medborgarförslag till Botkyrka kommun. En av dem var den unga Uttranbon Caroline Engberg. Hon går på Södertörns friskola i Huddinge och kunde tillsammans med några klasskamrater enas om att de inte ätit någon bra mat på skolorna de gått på tidigare. Under ett grupparbete skrev gruppen ett medborgarförslag till Botkyrka kommun som endast Botkyrkabon Caroline Engberg tecknade under.

”Skolors mat i allmänhet är ofräsch och motbjudande” skrev eleverna vilket de påpekade att i förlängningen kan leda till både ätstörningar, depressioner, mindre ork och sämre betyg.

Förslaget landade hos kommunen i april. I ett parti under förslaget där de utvecklade sina tankar jämförde eleverna två Huddingeskolor med varandra. En Huddingeskola som eleverna menade hade dålig mat och sedan just Södertörns friskola som de var nöjda med.

I september kom förslaget till utbildningsnämnden efter att ha beretts av förvaltningen, huvudsakligen kommunens kostchef. När Moderaterna i Botkyrka fick upp ögonen för detta reagerade de genom att kritisera både majoriteten och förvaltningen för att utreda och bereda ett Huddingeärende.

Moderaterna menade att förslaget borde ha stoppats för länge sedan.

”Pinsamt” menade Moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker.

Moderaterna kunde heller inte komma fram till att det fanns någon Botkyrkabo med namnet Caroline Engberg. I ett pressmeddelande kritiserade inte bara hanteringen av matförslaget utan påpekade också att det förmodligen inte var någon Botkyrkabo som skrivit förslaget. Sedan var bråket mellan Moderaterna och Socialdemokraterna igång.

– De försöker göra enkla politiska poäng efter att ha hobbygooglat namnet och inte fått någon träff. Men det finns en ung person folkbokförd i Uttran som skickat in det här förslaget, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiakiewicz (S).

Moderaterna stod dock på sig.

– Det är uppenbart i motiveringen att förslagsställaren syftar på skolmaten i en annan kommun, säger Stina Lundgren (M) som är andre vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Emanuel Ksiakiewicz (S) håller inte alls med.

– Vi tyckte att det var tydligt att det här gällde skolor i allmänhet, säger han och påpekade att det är själva förslagssatsen i medborgarförlaget som gäller – inte exempel eller annat i texten som utvecklar förslagsställarens tankar.

Varken Moderaterna eller någon från majoriteten eller förvaltningen verkar dock ha varit i kontakt med den unga Uttranbon för att fråga vad hon egentligen avsåg med sitt förslag.

– Vi har försökt, men inte lyckats, säger Ksiakiewicz.

Vore det inte det bra att ha fått kontakt så att ni inte utreder något i onödan om hon skulle syfta på skolmaten i just Huddinge?

– Men det spelar egentligen ingen roll. För vi är skyldiga att bereda medborgarförslagen, säger Emanuel Ksiakiewicz.

Tidningen kommer ganska snart i kontakt med Caroline Engberg.

Hon blir förvånad när hon får höra om käbblet.

– Menar du det?, säger hon.

Hon berättar att gruppens förslag gällde skolmaten i allmänhet – inte specifikt maten på Huddingeskolor. Tidigare åt Caroline på en skola i Tumba.

– Det var ingen bra mat och du orkade inte lika mycket i skolan då, förklarar hon.

Elcyklar, böneutrop och diktläsning

Många av medborgarförslagen i Botkyrka gäller trafik eller fritidsanläggningar.

Elcyklar för att skjutsa pensionärer på äldreboenden är ett av medborgarförslagen som blivit verklighet.

Förslagen kan också besvaras utan att kommunen egentligen tar ställning för eller emot.

Ett sådant förslag var böneutrop vid Fittjamoskén. Kommunen kunde konstatera att förbudet som fanns tidigare lagstöd, men att polisen behövde ge tillstånd för utrop.

Andra förslag avslås. För ett par år sedan avslog kommunen bland annat ett förslag om att kommunfullmäktige borde inledas med diktläsning.

Trevligt i vissa sammanhang, men tidsödande på ett sammanträde menade kommunledningsförvaltningen.

Botkyrka kommun

177 medborgarförslag i Botkyrka – 0 förslag i Salem

Förra året fick Botkyrka kommun in 177 medborgarförslag. I Salem kom inget alls.

Medborgarförslag är frivilligt för Sveriges kommuner att ha. Salems politiker har valt bort den ordningen.

– Vi har haft den diskussionen vid ett par tillfällen och valt den ordning vi har med medborgarfrågor i fullmäktige. Frågorna besvaras direkt istället för förslag som ska utredas, nämndbehandlas och så vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Salemborna kan alltså inte likt Botkyrkaborna kräva att deras förslag sätts under luppen av tjänstemän för att slutligen bli formellt besvarade fullmäktige. I Salem kan så klart den som har ett förslag skriva in till kommunen, men utan krav på att förslaget blir berett som i Botkyrka.

– Vi ser en demokratisk poäng i att få ställa frågor och få dem besvarade direkt. Dessutom vill vi poängtera den representativa demokratin där förslag kan riktas till, eller tas upp, av politiker, säger Kalderén.

Salems oppositionsråd Arne Närström (S) är också nöjd med Salems system. Men många av Närströms partikamrater i Botkyrka har en annan åsikt.

– Jag tycker medborgarförslag är något positivt. Folk är experter på sina egna områden och bakgator. Det är en kraft att ta till vara på, säger Emanuel Ksiakiewicz (S).

Moderaterna i Botkyrka är av en annan åsikt. Stina Lundgren (M) tror inte att kommunen går miste om bra idéer.

– Vi tycker att medborgarna kan göra sig hörda på annat sätt. Du kan till exempel vända dig till ett parti du tror på, säger hon.

Ville döpa Carolas badplats

På några stenar i Mälaren nedanför Norsborg brukade blivande storstjärnan Carola sitta med vänner.

– Jag tänkte att ”Carolas stenar” vore ett bra namn både för att hylla henne, men också för Botkyrka kommun, säger gamla grannen Owe Eriksson.

En del förslag som kommer in till kommunen sticker ut ur mängden. Ett av dem har kommit från Owe Eriksson som bor på en granngata till Bronsgjutarvägen där Carola Häggkvist växte upp. Han minns sångerskan innan braksuccén med ”Främling” 1983.

– Hon kunde få med hela sin gata ned för att bada, minns Owe Eriksson.

På några stenar en bit ut i vattnet invid Mälarpromenaden brukade sångerskan sitta.

– Hon hade en förfärlig massa kompisar, säger Owe Eriksson.

När Mälarpromenaden skulle rustas upp skrev Owe ett medborgarförslag om att döpa de rätt oansenliga stenarna i vattnet till ”Carolas stenar”. Detta för att hylla stjärnan, men också för att sprida positiva bilder av Botkyrka.

– Folk ute i landet hör så mycket illa om Botkyrka, sådant som vi som lever här inte ser mycket av. Det här är en av 100 saker som skulle kunna vara med och vända bilden, säger Owe Eriksson.

Förslaget fick dock avslag, bland annat med hänvisning, till att Botkyrka kommun inte namnger platser efter nu levande personer.