Hennes skola har tappat flest elever

Rektorn Karin Langlet menar att Gubbängsskolan har en positiv utvckling: ”Vi har höjt resultaten på nationella prov, vi har rustat upp skolgården och nästa år gör vi en satsning på inomhusmiljön”, säger hon.
Rektorn Karin Langlet menar att Gubbängsskolan har en positiv utvckling: ”Vi har höjt resultaten på nationella prov, vi har rustat upp skolgården och nästa år gör vi en satsning på inomhusmiljön”, säger hon.
Året har varit allt annat än lugnt i Farstas kommunala skolor.

154 elever har bytt skola – mitt under pågående läsår.

Flest lämnade Gubbängsskolan, där många mellanstadiebarn bytte till Tallkrogen.

Den här veckan är det skolavslutning för tusentals elever runt om i Farsta. Men många barn har lämnat sina skolor redan innan sommarlovets början.

Lokaltidningen Mitt i har begärt ut siffror över antalet elever som har bytt skola. De visar stor elevflykt på många håll i stadsdelen. Sammanlagt har 154 elever lämnat sin skola under pågående läsår.

Gubbängsskolan toppar statistiken. 49 elever – det motsvarar nästan två hela klasser – bytte skola antingen i höstas eller under vårterminen.

– Lågstadiet är fantastiskt men på mellanstadiet är det inget som är bra. Det är nya lärare hela tiden och de ser inte barnen. När det blir tjafs mellan elever får vi föräldrar själva lösa det, säger en mamma som vill vara anonym.

Från mellanstadiet gick sju elever från Gubbängen till Tallkrogens skola bara under våren.

– Det var för stökigt i klassrummet. Till sist sa min dotter själv att hon ville sluta, säger en förälder, som också berättar om dålig arbetsro, mobbning och rörig skolledning i Gubbängsskolan.

Gubbängsskolans avgående rektor Karin Langlet håller med om att barnen har haft för många olika lärare.

– Vi satsade på fler ämnes­lärare när kravet på lärarlegitimation kom. Men på mellanstadiet är eleverna fortfarande ganska små och det är lätt att det blir rörigt. Till nästa läsår kommer vi att ta ett halvt steg tillbaka och minska antalet olika lärare i mellanstadieklasserna, säger hon.

Hon betonar samtidigt att elever som byter skola är en allmän trend i Stockholm. Förklaringen, enligt Karin Langlet, kan vara att skolor numera tar emot nya elever varje månad. I kombination med kräsnare föräldrar leder det till en stor omflyttning.

– Det är en helt annan rotation än tidigare. Jag tycker det är bra att föräldrar kräver mycket av sina barns skola. Men ibland skulle jag önska att de stannar kvar och försöker lösa problem tillsammans med oss i stället för att gå någon annanstans, säger Karin Langlet.

Christer Oja, grundskolechef för hela Farsta, menar att elevflykt är ett generellt problem i hela stadsdelen.

– Gubbängsskolan är en bra skola där eleverna har höjt sina resultat. Att fler har slutat där beror på att det är den största skolan. Det har länge varit så både i Farsta och andra stadsdelar att elever söker sig in mot stan eller till friskolor, säger han.

Men även om man räknar andelen elever som slutat i stället för antal, visar det sig att Gubbängsskolan ligger i toppen av listan. Nära sju procent av de elever som började i höstas har slutat.

– Ska man driva skolutveckling kan det innebära förändringar som gör att folk reagerar. Det behöver inte alltid vara negativt, säger Christer Oja.

Gubbängsskolan har dock inte haft några problem att fylla de luckor som har uppstått. Många elever har kommit från andra stadsdelar.

– Vi bytte från Bandhagen hit och vi är supernöjda, säger en mamma med två barn.

Lågstadiet är fantastiskt men på mellanstadiet är det inget som är bra. Det är nya lärare hela tiden och de ser inte barnen.Anonym mamma