Henriksdal får extra hållplats för bussar

När Slussen byggs om blir Henriksdal Saltsjöbanans slutstation. Innan dess ska man bygga till en perrong i trä och en gata för ersättningsbussarna bredvid spåret.

Från och med nästa sommar stannar Saltsjöbanan vid Henriksdals station. På grund av den stora ombyggnaden i Slussen kommer tåget inte att kunna gå hela vägen fram.

Tidigt i vår ska Henriksdals station omvandlas. Stockholms stad, som står för hela kostnaden, kommer att bygga en träperrong på andra sidan om spåret, mot Danvikscenter. Vid perrongen ska bussarna, som ska ta passagerarna vidare in till Slussen, stanna och sedan köra vidare rakt ut på Värmdövägen.

Bussar som kommer från Slussen kommer att svänga vänster från Värmdövägen in på Kvarnholmsvägen under järnvägsbron. Därefter fram till en rondell som ska byggas och sedan uppför en nybyggd ramp till busstationen som går längs med järnvägen.

– Det kommer att bli ett effektivt byte, det är bara att gå tvärs över plattformen så står där flera bussar, säger Malin Ingemarson, projektledare för Slussen på trafikförvaltningen vid landstinget.

Bussarnas tidtabeller ska vara synkroniserade med Saltsjöbanans.

Den nya busshållplatsen ska bara användas av ersättningsbussar, övriga bussar stannar som vanligt på Värmdövägen.

– Det skulle inte vara idealt att ta sig från tåget till anslutande bussar på Värmdövägen eftersom det är så trångt.

Samtidigt vill trafik­för­valt­ningen förenkla kopplingen till andra trafikslag i området. Bland annat till Saltsjökvarn, 400 meter bort.

– Vi undersöker också om man ska se över gångvägen ner till båtbryggan, så att folk verkligen hittar. Det kan också bli så att man vid Henriksdals station ska kunna se när nästa båt går, säger Malin Ingemarson.

Bygget av den tillfälliga busstationen ska börja tidigt i vår och vara klart till sommaren. Då ska den börja användas, fram till att Slussen blir klar år 2020.

I dag kliver 6 300 passagerare från Saltsjöbanan av vid Slussen varje dag.