ANNONS

Heroinlangare i Svedmyra åtalad

Två män med utländskt medborgarskap kan utvisas ur Sverige för grov narkotikasmuggling av heroin.

En av dem ertappades med drogen i sin lägenhet i Svedmyra.
ANNONS

Den 26-årige mannen med bostad i Svedmyra kan ställas inför rätta för att vid två tillfällen under sensommaren 2011 ha medverkat till att smuggla heroin avsett för försäljning.

Enligt åklagaren, som nu har lämnat in en stämningsansökan, fick han vid första tillfället tag på 280 gram heroin i Italien, gav en 25-årig man uppdraget att svälja drogen och därpå flyga till Arlanda den 10 augusti. Väl framme i Sverige mötte 26-åringen upp smugglaren för överlämning av heroinet. Den 25-årige mannen är dömd för gärningen.

Åklagaren hävdar vidare­ att en annan man, 19 år gammal, några veckor sen­are svalde 840 gram heroin i Italien varpå han flög till Skavsta den 23 september och sedan åkte vidare till Stockholm. Där möttes han upp 26-år­ingen för överlämning av heroinet.

Kammaråklagare Tomas Malmenby anser att brotten är att bedöma som grova eftersom det både handlar om en stor mängd heroin och smugglingen tros vara en del i en större verksamhet där distributionen av heroin kan betraktas som yrkesmässig för de inblandade männen.

19-åringen erkänner smugg­ling av narkotika medan 26-åringen bestrider ansvar för brott. De bägge männen har suttit häktade sedan slutet på september. Åklagaren yrkar att bägge två utvisas ur Sverige med förbud att återvända.

Enligt Tullverket är den dominerande smugglingsmeto­den för heroin till Sverige­ med bil via Öresundsbron­ eller med färja. Även smugg­- ling via flyg är vanligt.

Smugglingen sker i huvudsak via olika vägar gen­om Balkanområdet med kriminella organisationer med ursprung i samma region. Men även Västafrika har sedan årtionden tillbaka varit känt för att vara en mellanstation för heroin, som ofta har sitt ursprung i Afghanistan.

Antalet beslag av heroin i Sverige har dock minskat de senaste tio åren.

ANNONS
Fakta

Fängelsestraff att vänta

Om narkotikabrottet bedrivits i större omfattning eller berört en särskilt stor mängd narkotika bedöms det som grovt brott med fängelse som påföljd.

Straffvärdet för att överlåta, inneha eller bruka mer än 150 gram heroin är fem års fängelse.

Mer än 475 gram ger sju års fängelse.

Mer än 1,2 kilo ger tio års fängelse.

Källa: CAN och

narkotikastrafflagen