Hersby kan få 200 nya platser Centerpartiet: ”Det räcker inte”

Här mellan flyglarna mot Hersbyvägen kan en glasad utbyggnad göras.
Här mellan flyglarna mot Hersbyvägen kan en glasad utbyggnad göras.
Eleverna som vill gå på Hersby gymnasium blir allt fler.

För att möta behovet vill Lidingö stad undersöka om det går att bygga ut Hersby gymnasium.

Centerpartiet tycker inte att det räcker.

Sedan Lidingö stad tog beslut om att stänga Gångsätra gymnasium har befolkningskurvan vad gäller gymnasieelever börjat vända uppåt.

Lidingös gymnasium i Hersbyskolan är nu i praktiken fullt och behöver byggas ut för att matcha en ökad efterfrågan. Redan i dag står ett litet antal elever på kö för att få börja på skolan.

Därför vill utbildningsnämnden i Lidingö stad undersöka om det går att bygga ut gymnasieskolan för att kunna rymma ytterligare cirka 200 elever.

– Det kommer att behövas fler platser än idag men om det här räcker vet jag inte. Vi måste i alla fall försöka se vilka möjlighet som finn att bygga ut och få ett beslut om vad detaljplanen klarar av. Skolan anser att 200 elever ytterligare är en rimlig nivå och där är också vad man borde kunna klara av att bygga på tomten utan större ingrepp, säger Hans Barje (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

De alternativ för utbyggnaden som finns är i dagsläget två, antingen ovanpå den fristående enplansbyggnaden som ligger intill Åkervägen eller en glasutbyggnad mellan flyglarna utmed Hersbyvägen.

Väljer man glasutbyggnaden behöver detaljplanen ändras, men skolverksamheten kan fortsätta som vanligt under byggtiden. Går man vidare med att bygga på enplanshuset behöver man stänga under tiden, men det kräver å andra sidan ingen ändring av detaljplanen.

När beräknas det vara klart, om detaljplaneändringen får ok?

– 2018 till 2019. Jag tror att det är bra om processen går skyndsamt. 2021, 2022 kan det vara för sent. Men även om vi bygger ut så innebär det inte att det per automatik blir Lidingöelever som får plats, det blir ju till för regionen.

I dagsläget kostar det cirka 35 000 kronor per kvadratmeter att bygga ut i skolan, men än så länge är det inte klart hur stort bygget blir eller vad kostnaden kommer att landa på när allt är klart.

– Vi får först kontrollera om vi kan bygga, sedan äskar vi pengar för det, säger Hans Barje.

Christer Mohlin (C) sitter även han i utbildningsnämnden. Han instämmer i att Hersby bör byggas ut snarast.

– Genom dålig planering och kortsiktigt tänkande har majoriteten ställt oss mot väggen, vi har inget alternativ förutom att projektera för Hersby och hoppas på det bästa och att processerna går som förväntat, säger han.

Han är dock övertygad om att det inte räcker.

– Antagandet att Hersby räcker till bygger på att vi som nu kan pendla ut hälften av våra gymnasieelever i regionen och det är inte skrivet i sten. Under de kommande tio åren kommer vi också att exportera de svagaste eleverna. Det är cyniskt eftersom det är de som får åka utanför Lidingö till de skolor som få väljer eftersom de inte är bra, säger Christer Mohlin.

Han är orolig för vad som händer om bygget försenas eller om tillbyggnaden inte räcker.

– Det behövs en plan B för att klara av en försening eller om kapaciteten inte räcker 2019, och sedan en plan C där man tittar på ett helt annat område på Lidingö för att täcka upp till 2022. Det är tyvärr så att kön inte minskar, säger Christer Mohlin.