Hersi fick ja till tydligare byråkratspråk

Går du igång på formuleringar som ”Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen”?

Det gör i alla fall inte Miljöpartiets Awad Hersi, som vill att den lokala politiken i Spånga och Tensta ska vara så lättillgänglig som möjligt.

I en skrivelse till nämnden ber han tjänstemännen att bli tydligare så att också de som inte är vana vid sammanträdesspråket snabbt förstå vem som väckt frågan.

– De skriver att de ”besvarar enligt tjänsteutlåtandet” och då kan det vara en tjock rapport på 50 sidor. Men det borde vara enklare att läsa. Redan på första sidan borde man skriva om förvaltningen går med på förslaget eller inte. Annars måste den som inte är van att leta i handlingar ta sig igenom hela ärendet.

Har du stött på folk som klagat?

– Jag hör ofta människor undrar vad det är vi politiker diskuterar på mötena. Då måste vi vara självkritiska och fråga oss om vi kan göra något annorlunda. Det tror jag faktiskt går många gånger.

Stadsdelsförvaltningen gav honom rätt och har nu lovat att skriva ut vem det är som kommer med de förslag som kommer upp på mötena.

– Det är inget självändamål att skriva så byråkratiskt som de ofta gör. Jag tror att man hela tiden måste tänka på att man ska försöka nå fram. Men förvaltningen tog till sig vad jag tyckte och jag är faktiskt stolt och glad över det.

Ser du det som en demokratisk insats för invånarna i Tensta och Spånga?

– Ja, men vi kan nog göra ännu mer. Till exempel kunde vi sammanfatta ärendena på lätt svenska så att alla kan förstå dem.

Det är inget självändamål att skriva så byråkratiskt som de ofta gör.Awad Hersi (MP)