Hersi-krisen: Politiker bojkottar möten

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan lamslås när ordförande sitter kvar trots avgångskrav. Det menar expert inom kommunalpolitik.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan lamslås när ordförande sitter kvar trots avgångskrav. Det menar expert inom kommunalpolitik.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan lamslås när ordförande sitter kvar trots avgångskrav. Det menar expert inom kommunalpolitik.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan lamslås när ordförande sitter kvar trots avgångskrav. Det menar expert inom kommunalpolitik.
Trots avgångskraven väljer Awad Hersi (MP) att sitta kvar, som ordförande i Spånga-Tensta.
Både opposition och delar av majoritet bojkottar nu möten som han kallar till. De saknar förtroende för honom.
– Arbetet i nämnden lamslås. Det blir en omöjlig uppgift att driva en nämnd när man har både opposition och majoritet emot sig, säger Torbjörn Nilsson, forskare i kommunalpolitik och historieprofessor vid Södertörns högskola.

Efter Mitt i:s granskning där massiv kritik riktades mot Awad Hersi (MP) har avgångskraven mot honom haglat. Förutom det egna partiet kräver också finansborgarrådet Karin Wanngård (S) hans avgång. I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vill både oppositionen och socialdemokraterna att han kliver av från sitt uppdrag som ordförande.

Men Awad Hersi väljer att sitta kvar. Det här kan få konsekvenser för nämnden och arbetet i Spånga-Tensta. Det menar Torbjörn Nilsson, forskare i kommunalpolitik och historeiprofessor vid Södertörns högskola.
– Arbetet i nämnden lamslås. En ordförande ska kunna driva fram majoritetens hållning och är en central person för att nämnden ska fungera som det är tänkt, säger han och fortsätter:
– Det blir en omöjlig uppgift att driva en nämnd när man har både opposition och majoritet emot sig.
Någon motsvarande politisk situation har han aldrig hört talas om. Inom kommunalpolitiken finns ingen möjlighet att misstroendeförklara nämndrepresentanter på samma sätt som på riksdagsnivå.
– Det blir svårt att hålla ihop majoriteten mot oppositionen i frågor som till exempel budget, partier inom majoriteten kanske väljer att rösta i minoritet och avgörande frågor kan läggas på is en tid framöver så länge splittringen finns i nämnden.

Det återstår tre nämndmöten innan ett omval av ordförande sker. Under den tiden ska budgeten för stadsdelen behandlas av nämnden.
Både Socialdemokraterna och oppositionen meddelar att de inte tänker närvara, på andra möten än nämndmöten, som ordförande kallar till, som till exempel näringslivsrådet den 20 oktober. Även gruppledarträffar har tills vidare ställts in.
– Vi kommer inte att delta på näringslivsrådet eller något annat möte som ordförande sammankallar till. Vi stödjer Sara Pettigrew och mp centralt – han bör avgå. Vi saknar förtroende för honom, säger Anna Jonazon, gruppledare för Socialdemokraterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
– Just nu representerar han bara sig själv i nämnden. Situationen är fullständigt ohållbar, säger Ole-Jörgen Persson (M) vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Arbetet i nämnden har, som Mitt i tidigare berättat om, varit infekterat. 

Miljöpartiets valberedning i Stockholm arbetar nu med att hitta en ny kandidat till ordförandeposten i Spånga-Tensta. Den 23 november startar omröstningen om ordförandeposten, för partiets medlemmar i Stockholm. Det kommer att pågå i cirka en vecka.

Awad Hersi har ett starkt stöd i området och även en stödkommitté som stöttar honom att sitta kvar som ordförande. Kommittéers talesperson Mohammed Hagi Farah, meddelar att de nu mobiliserar personer från hela Stockholm för att stödja Hersi. På vilket sätt de kommer att stötta honom, om det kommer att gå med i partiet för att rösta på honom, kommer att beslutas om inom kort, enligt Hagi Farah.

Väljer Awad Hersi att kandidera och blir omvald, trots att han inte kommer att vara valberedningens kandidat, behöver han också godkännas av kommunfullmäktige den 12 december. Varje år omväljs ordförandeposter till stadsdelar inom miljöpartiet och godkänns av av kommunfullmäktige. Det brukar vara ett rutinärende.
– Det vore ovanligt om kommunfullmäktige beslutade att inte godkänna en vald kandidat, men den här gången är det lite speciellt, eftersom han inte kommer att vara valberedningens förslag och för att finansborgarrådet tidigare sagt att hon anser att han bör avgå. Vi får avvakta och se, säger Håkan Apelkrona, som arbetar i valberedningen för Miljöpartiet i Stockholm.
Enligt, Torbjörn Nilsson, har partierna i majoriteten i kommunfullmäktige möjlighet, att omförhandla mellan varandra vilka partier som ska ha ordförandeposter i de olika stadsdelsområdena.
– Det skulle kunna innebära att något annat parti än Miljöpartiet får ordförandeposten i Spånga-Tensta och det blir ett sätt att kringgå en kandidat som man inte anser lämplig, säger han.